AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 24.09.2014

Analim SK, s.r.o.

Aktuálna adresa od 24.09.2014

Hviezdoslavova 310, Senica, 90501


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[17] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[61] Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[142] Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)
[143] Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016
307 472 332 927 318 429 363 458 452 717 532 066
161 635 184 584 242 625 300 681 358 737 416 793
161 635 184 584 242 625 300 681 358 737 416 793
57 751 78 178 133 250 188 334 243 418 298 502
103 884 106 406 109 375 112 347 115 319 118 291
143 338 143 442 67 430 54 282 85 546 105 934
8 244 8 818 10 664 9 661 12 123 13 736
5 289 5 086 5 896 5 606 7 020 9 340
2 955 3 732 4 768 4 055 5 103 4 396
69 167 90 840 45 645 14 221 13 477 12 326
4 732 5 765 539 4 121 616 2 074
4 732 5 765 539 4 121 616 2 074
44 375 44 375 35 106
20 060 40 700 2 609
10 000 10 100 10 252 10 252
65 927 43 784 11 121 30 400 59 946 79 872
47 680 20 827 11 059 14 101 52 904 51 479
18 247 22 957 62 16 299 7 042 28 393
2 499 4 901 8 374 8 495 8 434 9 339
2 499 4 901 8 374 8 495 8 434 9 339
2021 2020 2019 2018 2017 2016
307 472 332 927 318 429 363 458 452 717 532 066
148 446 150 062 194 726 191 878 246 339 329 133
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
171 000 171 000 171 000 171 000 241 000 331 000
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
-26 438 18 226 15 378 -160 -7 367 -36 724
18 226 15 378
-26 438 -160 -7 367 -36 724
-1 616 -44 664 2 848 15 538 7 206 29 857
158 346 182 187 123 703 171 580 206 378 202 933
56 412 4 812 4 026 2 555 1 224 454
51 193
5 219 4 812 4 026 2 555 1 224 454
24 404 46 514 76 267 106 778 137 288
84 483 97 190 64 061 86 747 93 103 60 885
43 878 65 595 32 933 46 126 58 876 26 221
43 878 65 595 32 933 46 126 58 876 26 221
4 260 5 000 4 950
6 428 5 475 12 270 11 361 11 471 9 735
16 492 8 324 7 220 12 976 5 626 4 382
17 685 17 796 11 638 11 747 12 130 14 552
277 1 045
17 451 5 781 9 102 6 011 5 273 4 306
16 951 5 481 9 102 6 011 5 273 4 306
500 300
50 000
680 678
678
680