AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 03.12.2014

HATFA WINERY s.r.o.
(historické názvy)

Od 06.06.2007 D & M s.r.o.

Aktuálna adresa od 03.12.2014

186, Ladmovce, 07634
(historické adresy)

Od 06.06.2007 Rákócziho 425/42, Kráľovský Chlmec, 07701


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[3] Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[5] Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[29] Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[37] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 503 060 1 620 474 1 784 829 1 991 809 2 587 338 3 692 010 4 534 095 3 052 010 287 866
1 500 451 1 618 440 1 736 429 1 846 203 2 481 072 3 115 938 3 750 797
-1 201 258 1 717 2 219 3 328 4 438 5 547
1 501 652 1 618 182 1 734 712 1 843 984 2 477 744 3 111 500 3 745 250
1 494 976 1 609 976 1 724 976 1 839 984 1 954 992 2 070 000 2 185 000
6 676 8 206 9 736 4 000 522 752 1 041 500 1 560 250
2 609 2 034 48 400 145 606 106 266 576 072 783 298 3 052 010 287 866
45 875 141 295 100 723 60 739 145 814
1 073 1 073 2 873 2 834 1 280 509 610 624 545 3 036 441 226 190
1 073 1 073 2 533 2 834 980 509 310 624 545 2 916 400 25 757
340 300 300 120 041 200 433
1 536 961 -348 1 477 4 263 5 723 12 939 15 569 61 676
1 536 961 -348 1 477 4 263 5 723 12 939 15 569 61 676
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 503 060 1 620 474 1 784 829 1 991 809 2 587 338 3 692 010 4 534 095 3 052 010 287 866
-2 229 790 -2 140 915 -2 006 481 -1 840 080 -1 464 778 -461 247 -382 717 124 502 147 868
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
212 980 212 980 212 980 263 685 222 138 674 208
664 664 664 664 664 664 664 664 664
-2 361 198 -2 226 764 -2 111 068 -1 694 240 -1 142 843 -389 642 117 199 137 404 145 205
-88 875 -134 434 -115 696 -416 828 -551 376 -753 116 -507 219 -20 205 -4 640
3 732 850 3 761 389 3 791 310 3 831 889 4 052 116 4 153 257 4 916 812 2 927 508 139 998
10 858 859 859 4 866 4 917 4 954 588 761 987 987
3 008 168 3 029 130 3 053 459 3 053 459 3 053 459 2 907 991 2 906 881 2 922 305
713 824 731 400 736 992 773 564 993 740 1 240 312 1 421 170 4 216 139 011
53 739 34 981 16 888 18 552 3 505 12 802 61 873 4 493 65 220
3 263 1 774 1 636 1 151 1 437
205 1 342 -170 -2 006 -1 091 525 5 077 -277 -12 774
659 880 695 077 720 274 753 755 989 552 1 225 349 1 353 069 85 128