AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 16.12.2014

BauBerg s.r.o.
(historické názvy)

Od 18.03.2011 Etrade, s. r. o.

Od 14.02.2008 Volaj poradcu, s.r.o.

Aktuálna adresa od 11.02.2017

Avarská 4197/8A, Bratislava - Mestská Časť Devín, 84110
(historické adresy)

Od 15.08.2014 Trnavská cesta 74/B, Bratislava - Ružinov, 82102

Od 18.03.2011 Trnavská cesta 74/E, Bratislava, 82102

Od 14.02.2008 Stromová 38, Bratislava, 83101


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[90] Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92
[91] Štatutárne fondy (423, 42X)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[115] Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
2017 2016 2015 2014 2013
708 354 776 319 1 358 724 21 079 6 639
685 787 765 873 1 264 815
685 787 765 873 1 264 815
143 242
542 545 765 873 1 264 815
21 808 10 446 93 147 21 003 6 639
22 361 6 602 21 985
8 994 3 374 5 035
8 994 3 374 5 035
13 367 3 228 16 950
-553 3 844 71 162 21 003 6 639
401 237 719 6 332 6 639
-954 3 607 70 443 14 671
759 762 76
759 762 76
2017 2016 2015 2014 2013
708 354 776 319 1 358 724 21 079 6 639
-1 019 7 551 -78 158 5 599 6 639
6 640 6 640 6 640 6 640 6 639
6 640 6 640 6 640 6 640 6 639
664
664
55 000 55 000
55 000 55 000
-54 753 -84 799 -1 040
-54 753 -84 799 -1 040
-8 570 30 710 -83 758 -1 041
709 373 768 768 1 436 882 15 480
86 440
86 440
454 074 1 231 786
622 933 314 694 205 096 15 480
9 955 64 935 84 780
9 955 64 935 84 780
172 923 45 753 119 356 15 000
560 2 880 960 480
439 495 201 126