AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 30.12.2014

Agropole, s.r.o.
(historické názvy)

Od 21.01.2006 Vraník, s.r.o.

Aktuálna adresa od 08.03.2016

Nová 134, Považská Bystrica, 01701
(historické adresy)

Od 30.12.2014 Penhýbel 240, Veľké Pole, 96674

Od 21.01.2006 Kollárova 2, Nová Baňa, 96801


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)
[24] Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[61] Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[77] Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[144] Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
551 106 601 498 601 569 606 632 2 268 923 671 063 12 118 45 502
542 290 542 379 542 467 542 556 542 408 558 131 4 490 4 490
541 626 541 715 541 803 541 892 540 971 557 359 4 490 4 490
12 807 12 807 12 807 12 807 12 807 2 721
986 1 075 1 163 1 252 1 341 1 769
527 833 527 833 527 833 527 833 526 823 552 869 4 490 4 490
664 664 664 664 1 437 772
664 664 664 664 1 437 772
7 575 59 119 59 102 60 033 1 726 278 111 960 7 628 41 012
29 508
29 508
4 516 58 890 58 822 59 669 1 722 976 106 498
2 272 1 451 1 451 2 201 27 514 798
2 272 1 451 1 451 2 201 27 514 798
55 000 55 000 55 000 55 000
2 244 2 439 2 371 2 468 1 640 462 105 700
3 059 229 280 364 3 302 5 462 7 628 11 504
236 236 244 319 364 335 6 659 11 149
2 823 -7 36 45 2 938 5 127 969 355
1 241 4 043 237 972
974 237 972
1 241
3 069
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
551 106 601 498 601 569 606 632 2 268 923 671 063 12 118 45 502
-11 514 -112 482 -63 240 -17 895 38 535 -16 820 11 039 7 247
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
265 000 120 000 120 000 120 000 120 000
-238 300 -190 842 -144 534 -88 105 -30 463 4 400 608 896
4 672 4 672 4 814 4 814 4 814 4 814 1 022 1 022
-242 972 -195 514 -149 348 -92 919 -35 277 -414 -414 -126
-44 853 -48 279 -45 345 -56 429 -57 641 -27 859 3 792 -288
562 620 713 980 664 809 624 527 590 704 687 883 1 079 38 255
75 000 122 938 224 575 305 216 400 000 500 000
15 785 19 873 7 943 4 373 24 753 6 431 1 079 38 255
15 774 19 862 7 925 3 413 22 791 5 468 33 756
15 774 19 862 7 925 3 413 22 791 5 468 33 756
9 9
960 1 959 960 1 070
11 11 18 3 3 4 490
420
420
7 329
471 415 571 169 432 291 314 931 165 622 181 452
1 639 684
1 639 684