AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 19.12.2014

EasyAccess, s.r.o. v likvidácii
(historické názvy)

Od 01.08.2005 EasyAccess, s.r.o.

Aktuálna adresa od 01.08.2005

Moyzesova 3, Bratislava, 81105


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061
[30] Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055
[46] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)
[47] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A
[51] Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A
[53] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A
[55] Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)
[56] Peniaze (211, 213, 21X)
[57] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[61] Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)
[63] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[66] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121
[67] Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087
[68] Základné imanie súčet (r. 069 až 072)
[69] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[80] Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)
[81] Zákonný rezervný fond (421)
[84] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086
[86] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[87] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)
[88] Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118
[89] Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)
[91] Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)
[94] Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)
[103] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[106] Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)
[107] Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)
[109] Nevyfakturované dodávky (326, 476A)
[112] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[113] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[114] Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)
[121] Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)
[125] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2014 2013 2011 2010
4 035 1 365 3 320 1 928
4 035 1 342 3 297 1 887
626 1 819 515
500 500 500
1 276
126 43 15
4 035 716 1 478 1 372
3 985 492 751 57
50 224 727 1 315
23 23 41
23 23 41
2014 2013 2011 2010
4 035 1 365 3 320 1 928
3 508 -2 662 1 251 -1 966
6 640 6 640 6 640 6 640
6 640 6 640 6 640 6 640
546 546 546 546
546 546 546 546
-9 665 -9 859 -5 083
-9 665 -9 859 -5 083
5 987 11 -5 935 -4 069
527 3 139 1 179 3 149
400 400 495
400 400 495
162 120 100
162 120 100
527 2 577 659 2 554
227
120 180 380
234 2 000 1 500
293 324 296
293 164 155 151
888 890 745
888 890 745