AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 08.07.2008

IAD Investments, správ. spol., a. s.
(historické názvy)

Od 31.05.2002 Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s.

Od 14.02.2001 AGROINVEST,správ.spol.,a.s.

Od 17.02.1998 AGROINVEST, investičná spoločnosť, akciová spoločnosť

Od 02.04.1993 AGROINVEST investičná akciová spoločnosť

Od 18.10.1991 AGROINVEST investičná a. s. /skrátene AGROINVEST i. a. s./

Aktuálna adresa od 05.02.2005

Malý trh 2/A, Bratislava, 81108
(historické adresy)

Od 31.05.2002 Rajská 15, Bratislava, 81108

Od 05.04.2000 Sabinovská 10, Bratislava, 82102

Od 17.02.1998 Metodova 7, Bratislava, 82108

Od 08.12.1995 Bárdošova 2/A, Bratislava, 83309

Od 02.04.1993 Svätoplukova 31, Bratislava, 82108

Od 18.10.1991 Bratislava


Aktualizácia záznamu prebehla 12.júna 2019.
poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
služby a pomoc pri organizovaní zhromažďovania investičných kupónov občanov ČSFR v rámci privatizácie majetku štátu podľa zákona č. 92/1991 Zb., zakladanie investičných privatizačných fondov ako akciových spoločností podľa nariadenia vlády ČSFR o vydávaní a použití investičných kupónov zo dňa 5.9.1991, ako aj účasť na správe týchto fondov a spolupráca s nimi.
poradenská, konzultačná, sprostredkovateľská a iná činnosť, pokiaľ bezprostredne súvisí s kolektívnym investovaním
úschova a správa podielových listov vydávaných správcovskými spoločnosťami a cenných papierov vydávaných zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek
poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. g), h), a i) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní podľa zákona č. 248/1992 Zb. (kolektívne investovanie)
riadenie portfólia finančných nástrojov podľa § 5 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
Spoločnosť zhromažďuje peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej výzvy s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do majetku vymedzeného zákonom č. 385/1999 Z.z o kolektívnom investovaní a z takto zhromaždeného majetku vytvára a spravuje podielové fondy a vykonáva nútenú správu podielových fondov
vytváranie a spravovanie štandardných podielových fondov a európskych štandardných fondov
činnosť, služby a pomoc pri organizovaní zhromažďovania investičných kupónov občanov v rámci zákona č. 92/1992 Zb. v platnom znení a súvisiacich predpisov
služby investičným fondom pri správe majetku fondov
prijatie a postúpenie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov podľa § 5 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
vytváranie a spravovanie podielových fondov
riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení portfólia oddelene od portfólia iných klientov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), a i) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
pri vykonávaní činností uvedených v bodoch 2. a 3. k inevstičným nástrojom podľa § 5 písm. g), h), i) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je správcovská spoločnosť oprávnená vykonávať tieto činnosti len k nástrojom, ktoré sa vzťahujú na úrokové miery a meny
investičné poradenstvo
spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov
úschova a správa podielových listov vydávaných správcovskými spoločnosťami a cenných papierov vydávaných zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
vykonávanie poradenskej konzultačnej a sprostredkovateľskej činnosti
Obdobie
3.januára 2006 14.augusta 2014
18.októbra 1991 1.apríla 1993
2.apríla 1993 13.februára 2001
15.augusta 2014 ---
3.januára 2006 14.augusta 2014
2.apríla 1993 13.februára 2001
15.augusta 2014 ---
14.februára 2001 4.februára 2005
15.augusta 2014 ---
2.apríla 1993 13.februára 2001
2.apríla 1993 13.februára 2001
15.augusta 2014 ---
5.februára 2005 14.augusta 2014
3.januára 2006 14.augusta 2014
3.januára 2006 14.augusta 2014
15.augusta 2014 ---
7.augusta 2014 ---
3.januára 2006 14.augusta 2014
18.októbra 1991 1.apríla 1993