AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 28.01.2015

Slovakia GS, a. s. v likvidácii
(historické názvy)

Od 29.10.2011 Slovakia GS, a. s.

Od 07.04.2006 Slovakia Growth Services, a.s.

Aktuálna adresa od 29.10.2011

Na Holom Vrchu 6, Bratislava, 84106
(historické adresy)

Od 24.02.2011 Laurinská 18, Bratislava, 81101

Od 07.04.2006 Štefanovičova 12, Bratislava, 81104


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061
[2] Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)
[27] Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A
[30] Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055
[38] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)
[39] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A
[46] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)
[47] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A
[51] Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A
[54] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A
[55] Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)
[56] Peniaze (211, 213, 21X)
[57] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
Strana pasív
[66] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121
[67] Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087
[68] Základné imanie súčet (r. 069 až 072)
[69] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[73] Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)
[76] Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)
[84] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086
[86] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[87] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)
[88] Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118
[89] Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)
[90] Rezervy zákonné dlhodobé (451A)
[91] Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)
[94] Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)
[95] Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A)
[106] Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)
[107] Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)
[109] Nevyfakturované dodávky (326, 476A)
2014 2013 2012
3 356 439 3 392 350 3 118 682
858 374 853 300 833 300
858 374 853 300 833 300
858 374 853 300 833 300
2 498 065 2 539 050 2 285 382
2 497 358 1 666 667 1 666 667
2 497 358 1 666 667 1 666 667
865 350 611 903
113 850 568 479
42 000
709 500 43 424
707 7 033 6 812
707 6 465 6 779
568 33
2014 2013 2012
3 356 439 3 392 350 3 118 682
3 355 480 3 356 025 2 643 424
3 421 260 3 421 260 3 421 260
3 421 260 3 421 260 3 421 260
27 394 13 278
27 394 13 278
-65 234 -805 230 -932 285
-65 234 -805 230 -932 285
-546 712 601 141 171
959 36 325 475 258
90 90 2 050
1 900
90 90 150
398 2 660
398 2 660
471 36 235 470 548
36 096 470 548
471 139