AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 19.04.1993

ZTS Výskumno-vývojový ústav Martin, a.s.

Aktuálna adresa od 19.04.1993

Martin, 03621


Aktualizácia záznamu prebehla 7.júla 2016.
výroba nástrojov
výroba chladiaceho, vetracieho a klimatizačného zariadenia
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
kovoobrábanie
projektovanie elektrických zariadení
výroba účelových strojov a zariadení
predaj, údržba a oprava motorových vozidiel, predaj pohonných hmôt
sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
vývoj, výroba, opravy, úpravy, preprava, nákup, predaj a znehodnocovanie zbraní
stavba strojov s mechanickým pohonom
poskytovanie software - predaj hot. progr. na zákl. zml. s autor
podnikateľské poradenstvo
sprostr. obchodu s palivom, rudami, kovom a a techn. chemikáliami
výroba strojov a zariadení pre všeobené účely
výroba stavebných a banských strojov
fotografické služby
revízia elektrických zariadení
prenájom motorových vozidiel
obchod v oblasti technologických komplexov pre potravinársky priemysel, alternatívne palivá, poľnohospodárske a stavebné stroje a oblasti špecifikované v ostatných oblastiach podnikania
výskum a vývoj
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
prenájom motorových vozidiel
vzdelávanie - rekvalifikačné kurzy, školenia v oblasti informatiky, marketingu, výpočtovej techniky, remeselnej zručnosti pri práci s drevom, kovom a plastami
zámočníctvo
výroba strojov na výrobu a využitie mechanickej energie okrem motorov na lietadlá, autá a motocykle
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov, výroba vykurovacích telies kotlov ústredného kúrenia
iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču
výroba tovaru z plastov
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
sekretárske služby a preklady vrátane tlmočníckych služieb
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na sprac. dát
prenájom ostatných strojov a nástrojov
prenájom nehnuteľností vr. bytového hospodárstva
výroba oceľových konštrukcií a kovospracujúcich výrobkov okrem výroby strojov a zariadení
výroba hnacích prvkov
výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov
výroba elektrických strojov a prístrojov
sprostredkovanie obchodu s ostatným tovarom
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
výroba kovového tovaru
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
výskum a vývoj vo výrobkových odboroch JKPOV
výroba strojov pre potravinársky priemysel a spracovanie tabaku
poradenské služby ohľadne elektronick. zariadení na sprac. dát
podnikateľské poradenstvo, účtovníctvo ap., výskum trhu
výroba elektrického vybavenia
výroba, inštalácia a opravy ústred. kúrenia a vetrania
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, vývoj a predaj počítačového softwaru
sprostredkovanie obchodu
automatizované spracovanie dát
výroba tovaru z plastov
výskum trhu a verejnej mienky
obchodné služby, poradenská a expertná činnosť v stroj., elektrotech., v oblasti riadenia akosti a informatiky, kompletiz. činnosť vyššieho dodáv. v technolog. výroby alter. palív, potrav. priem., staveb. hmôt, drevosprac. priemyslu
činnosť knižníc, verejných archívov
automatizované spracovanie dát
sprostr. obchodu so strojmi, priem. zariadením, loďami a let.
výroba dopravných zariadení
výroba, opravy ostat. motorových dopravných prostriedkov
sekretárske služby a preklady /vr. tlmoč- níckych služieb/
údržba a oprava kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát
opravy mobil. a stacionár. strojov a technolog. liniek
výroba zariadení na riadenie priemyslových procesov
výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
zušľachťovanie kovov
kompletizačná činnosť vyššieho dodávateľa v technológiách výroby alternatívnych palív, potravinárskeho priemyslu, priemyslu stavebných hmôt a drevospracujúceho priemyslu
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
veľkoobch. so poľ. strojmi vrátane prísl., náradia, poľ. trakt.
povrchová úprava kovov
výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
prenájom ostatných strojov a nástrojov
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
elektroinštalácie
podnikateľské poradenstvo
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
výskum trhu a verejnej mienky
výr. ost. strojov pre všeob. účely /vážiacich zariad., a pod./
sprostredkovanie obchodu, kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja
poradenská a expertná činnosť v špecifikovaných výskumno-vývojových činnostiach a odboroch strojárenstva a elektrotechniky, ďalej v oblasti riadenia akosti a informatiky
výroba kovových konštrukcií
sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselným zariadením, loďami a lietadlami
výroba spaľovacích motorov vrátane parných a hydraulických turbín
obchodné služby, poradenská a expertná činnosť v strojár., elektrotechl, v oblasti riadenia akosti a informatiky, kompletiz. činnosť vyššieho dodáv. v technolog. výroby aleter. plalív, potrav. priem., staveb. hmôt, drevosprac. priemyslu
databanky
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
výroba teplomerov
výroba iného kovového tovaru
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
vodoinštalatérstvo
databanky
Obdobie
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
19.apríla 1993 12.júna 1994
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
19.apríla 1993 12.júna 1994
13.júna 1994 15.januára 2013
19.apríla 1993 12.júna 1994
19.apríla 1993 12.júna 1994
5.decembra 1995 15.januára 2013
19.apríla 1993 12.júna 1994
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
19.apríla 1993 12.júna 1994
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
19.apríla 1993 12.júna 1994
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
19.apríla 1993 12.júna 1994
13.júna 1994 15.januára 2013
19.apríla 1993 12.júna 1994
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
19.apríla 1993 12.júna 1994
13.júna 1994 15.januára 2013
19.apríla 1993 12.júna 1994
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
19.apríla 1993 12.júna 1994
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
19.apríla 1993 12.júna 1994
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
19.apríla 1993 12.júna 1994
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
19.apríla 1993 12.júna 1994
19.apríla 1993 12.júna 1994
13.júna 1994 15.januára 2013
19.apríla 1993 12.júna 1994
13.júna 1994 15.januára 2013
19.apríla 1993 12.júna 1994
19.apríla 1993 12.júna 1994
13.júna 1994 15.januára 2013
19.apríla 1993 12.júna 1994
13.júna 1994 15.januára 2013
19.apríla 1993 12.júna 1994
19.apríla 1993 12.júna 1994
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
19.apríla 1993 12.júna 1994
19.apríla 1993 12.júna 1994
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
19.apríla 1993 12.júna 1994
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
19.apríla 1993 12.júna 1994
13.júna 1994 15.januára 2013
13.júna 1994 15.januára 2013
19.apríla 1993 12.júna 1994
13.júna 1994 15.januára 2013