AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 02.04.2015

Decem s.r.o.
(historické názvy)

Od 24.02.2015 MM iuris 102 s.r.o.

Aktuálna adresa od 02.04.2015

Hany Meličkovej 29, Bratislava, 84501
(historické adresy)

Od 24.02.2015 B. Bartóka 1048/24, Rimavská Sobota, 97901


Aktualizácia záznamu prebehla 17.augusta 2020.
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
Výroba kaučuku
Oprava kožených a kožušinových výrobkov
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Výroba strojov pre hospodárske odvetvia
Výroba výrobkov z papiera
Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
Prevádzkovanie úschovní batožín
Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb
Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
Výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
Dopravná zdravotná služba
Diagnostika kanalizačných potrubí
Výroba farbív a pigmentov
Výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr
Poskytovanie služieb informátora
Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
Výroba kožených a kožušinových výrobkov
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
Výroba koksu a rafinovaných produktov
Fotografické služby
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
Prenájom hnuteľných vecí
Uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
Stavebné cenárstvo
Skladovanie
Oprava obuvi, brašnárskeho a sedlárskeho tovaru
Oprava a kontrola požiarnych vodovodov
Kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia
Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom
Faktoring a forfaiting
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
Chov vybraných druhov zvierat
Montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Prevádzkovanie športových zariadení
Vydavateľská činnosť
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia
Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Prevádzkovanie erotického salónu
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
Výroba lepidiel a želatíny
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
Výroba celulózy a papiera
Výroba mlynských výrobkov
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
reklamné a marketingové služby
Verejné obstarávanie
Prevádzkovanie jaslí
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
Diskotekárska činnosť
Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Prevádzka malých plavidiel
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Údenárska výroba
vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
Výroba sviečok
Výroba fotochemického materiálu a nenahraných nosičov záznamov
Kopanie studní
Výroba mydla, pracích prostriedkov a éterických olejov, čistiacich, leštiacich, parfumérskych a toaletných prípravkov
Kuriérske služby
Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny
Prípravné práce k realizácii stavby
Výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov
Spracovanie kože
Služby traťového kormidelníka
počítačové služby
Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
administratívne služby
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Zadávanie klinického skúšania liečiv
Prevádzkovanie výdajne stravy
Sťahovacie služby
Prevádzkovanie verejných WC
Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi
Finančný leasing
Spracovávanie rodokmeňov
Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení
Výroba bižutérie a suvenírov
Výroba nápojov
Textilná výroba
Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
Výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku
Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
vedenie účtovníctva
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
Donášková služba
Oprava odevov, textilu a bytového textilu
Služby požičovní
Výroba a spracovanie cukru
Vykonávanie odťahovej služby
Výroba hudobných nástrojov
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
Výroba organických chemikálií
Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Preprava zbraní a streliva
Úschova zbraní a streliva
Čistiace a upratovacie služby
Pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami
Veštenie z karát a iných podkladov
Výroba matracov
Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
Výroba plastov v primárnej forme
Poskytovanie služieb v rybárstve
Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
Poskytovanie sociálnych služieb
Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
Spracovanie a úprava čaju a kávy
Zhotovovanie mozaikových obrazov z rozličných materiálov podľa predložených návrhov
Služby verejných nosičov a poslov
Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)
Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
Výroba farieb, lakov a náterov
Výroba technických plynov
Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi
Výroba a montáž tieniacej techniky
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
Prevádzkovanie strelnice
Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
Spracovanie prírodného medu
Odevná výroba
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
Výroba a hutnícke spracovanie kovov
Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
Výroba chuťových prísad a korenín
Predaj leteckých prepravných služieb
Prieskum trhu a verejnej mienky
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
Činnosť astrológov a numerológov
Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
Výroba chemických vlákien
Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
Čistenie kanalizačných systémov
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
Výroba kŕmnych zmesí
Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
Oprava a kontrola požiarnych hydrantov
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
Výroba hračiek a hier
Výroba kakaa a výrobkov z kakaa
Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
Keramická výroba
Obdobie
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
24.februára 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
24.februára 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
24.februára 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
24.februára 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
24.februára 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
24.februára 2015 ---
2.apríla 2015 ---
24.februára 2015 ---
2.apríla 2015 ---
24.februára 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
24.februára 2015 ---
2.apríla 2015 ---
24.februára 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
24.februára 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
24.februára 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
24.februára 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---
2.apríla 2015 ---