AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 13.04.2006

JK Building, s.r.o.
(historické názvy)

Od 29.12.1999 KBK-stav, s.r.o.

Aktuálna adresa od 13.08.2010

Hodžova 8, Žilina, 01001
(historické adresy)

Od 29.12.1999 Alexandra Rudnaya 103, Žilina, 01001


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)
[26] Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[40] Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[42] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)
[45] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[49] Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A
[51] Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[143] Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
127 865 142 347 208 847 355 103 518 088 450 817 145 993 52 396 71 327
4 320 6 103 92 589 75 367 9 877 13 682 71 615 -2 -2
4 320 6 103 2 268 6 072 9 877 13 682 71 615 -2 -2
4 320 6 103 2 268 6 072 9 877 2 156 3 826 -2 -2
11 526 67 789
90 321 69 295
90 321 69 295
123 356 136 157 115 963 279 503 507 565 436 185 73 953 51 053 70 207
21 625 21 625 21 625 21 625 21 625 21 625
21 625 21 625 21 625 21 625 21 625 21 625
2 000 2 733 2 733 99 824 64 624 28 591 36 791 8 953 1 069
2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 642 1 069
2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 642 1 069
-500 97 091 61 891 28 591 36 791 8 311
233 233 233 233
40 763 39 755 102 578 155 290 435 920 271 040 37 156 29 627 46 806
34 540 33 178 96 001 155 290 435 920 271 040 22 636 27 118 46 806
34 540 33 178 96 001 155 290 435 920 271 040 22 636 27 118 46 806
6 223 6 577 6 577 14 520 2 509
58 968 72 044 -10 973 2 764 -14 604 114 929 6 12 473 22 332
58 977 82 015 993 552 -9 328 -145 6 381 12 171 11 016
-9 -9 971 -11 966 2 212 -5 276 115 074 -6 375 302 11 316
189 87 295 233 646 950 425 1 345 1 122
189 87 295 233 646 950 425 1 345 1 122
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
127 865 142 347 208 847 355 103 518 088 450 817 145 993 52 396 71 327
30 568 64 017 73 670 55 604 30 366 19 702 11 288 1 464 -8 287
15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
3 083 3 083 3 083 3 083 3 083 3 083 3 083 3 083 664
3 083 3 083 3 083 3 083 3 083 3 083 3 083 3 083 664
45 934 55 587 37 521 12 283 1 619 -6 795 -16 619 -26 370 -72 331
149 778 149 778 131 712 95 810 95 810 77 572 77 572 67 821 21 860
-103 844 -94 191 -94 191 -83 527 -94 191 -84 367 -94 191 -94 191 -94 191
-33 449 -9 653 18 066 25 238 10 664 8 414 9 824 9 751 48 380
97 297 78 330 135 177 279 499 487 722 431 115 134 705 50 932 79 614
940 760 533 315 109 36 36 36
940 760 533 315 109 36 36 36
19 026 11 691 16 695 26 500 26 500
5 791 29 682 40 906 187 695 191 986 273 320 48 133 21 520 61 709
1 498 20 223 24 851 178 705 177 500 254 000 46 653 17 797 38 025
1 498 20 223 24 851 178 705 177 500 254 000 46 653 17 797 38 025
9 106 6 654
1 476 1 960 2 685 2 589 3 703 2 850 156 1 438 9 477
726 1 156 1 759 1 695 1 939 1 856 90 619 1 995
1 333 4 983 1 591 3 297 3 334 13 518 1 254 1 443 5 558
758 1 360 914 1 409 5 510 1 096 -20 223
48 1 517 2 816 3 072
48 1 517 2 816 3 072
72 432 34 500 74 000 61 699 268 921 157 686 86 536 29 376 17 869
20 000
20 000