AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 24.04.1992

Staveco Galanta, a.s.

Aktuálna adresa od 24.04.1992

Z. Kodálya 769/29, Galanta, 92427


Aktualizácia záznamu prebehla 10.júla 2016.
plynoinštalatérstvo
sklenárstvo
vykonávanie priemyselných stavieb
výroba a kladenie liatych asfaltov
maliarstvo a natieračstvo
prenájom nehnuteľností
vodoinštalatérstvo
projektová činnosť v investičnej výstavbe
inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
sklenárstvo
opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov (pokiaľ nie sú uvedené v prílohe č. 1 živnostenského zákona)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
inštalácie a opravy elektrických strojov a prístrojov
opravy motorových vozidiel
zámočníctvo
stolárstvo
studniarstvo s výnimkou zriaďovania studní banským spôsobom
prenájom motorových vozidiel
vedenie účtovníctva
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
požičiavanie malej mechanizácie, strojov a zariadení
montáž meradiel
staviteľ (vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby)
prenájom nehnuteľností
výroba kancelárskych a školských potrieb z plastov a kovu
prenájom motorových vozidiel
činnosť účtovných poradcov
oprava motorových vozidiel
maliarstvo a natieračstvo
projektová činnosť v investičnej výstavbe
plynoinštalatérstvo
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
výroba cementového tovaru a umelého kameňa
vodoinštalatérstvo
výroba cementového tovaru a umelého kameňa
výroba cementového tovaru a umelého kameňa
obchodná činnosť spočívajúca v nákupe, sprostredkovaní a predaji materiálu
maliarstvo a natieračstvo
montáž a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
montáž, oprava a údržba vyhradených elektirckých zariadení
inžinierska činnosť vo výstavbe
vykonávanie dopravných stavieb včítane ich údržby, rekonštrukcií a modernizácií
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
automatizované spracovanie dát
vykonávanie priemyselných a poľnohospodárskych stavieb
cestná motorová doprava
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
vodoinštalácia - kúrenárstvo
podnikateľské poradenstvo
cestná nákladná doprava
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
reprografické práce
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
sprostredkovateľská činnosť
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
staviteľ (vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie uvedené stavby
revízie a skúšky výhradených plynových zariadení
činnosť účtovných poradcov
reprografické práce
montáž vyhradených zdvíhacích zariadení
poskytovanie komplexných služieb na trhu nehnuteľností
demolácie
konštrukčné práce v strojárstve
automatizované spracovanie údajov
elektroinštalatérstvo
vykonávanie inžinierskych stavieb
elektroinštalatérstvo
obkladačské práce
praktická výuka účňovského dorastu v zmysle platných právnych predpisov
prenájom motorových vozidiel
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
prenájom malej mechanizácie, strojov a zariadení
zámočníctvo
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
prevádzkovanie stavebno-montážnych mechanizmov, strojov a zariadení
podlahárstvo
murárstvo
vykonávanie inžinierskych stavieb
obhospodarovanie a správa bytového fondu
cestná hromadná osobná doprava
tesárstvo
inštalácia a opravy ústredného vykurovania
výroba a renovácia náhradných dielov a agregátov
stolárstvo
obchodná činnosť včítane zahranično-obchodnej činnosti
inštalácie a opravy ústredného kúrenia a vetrania
nákladná cestná doprava
oprava motorových vozidiel
verejná cestná nákladná doprava
realitná agentúra
pokrývačstvo
montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
plynoinštalatérstvo
činnosť spojená s prenájmom nehnuteľností
požičiavanie malej mechanizácie, strojov a zariadení
klampiarstvo
revízie elektrických zariadení
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
automatizované spracovanie dát
nákup a predaj nehnuteľností
reprografické práce
montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
činnosť účtovných poradcov
sklenárstvo
Obdobie
27.júna 1995 13.januára 1999
27.júna 1995 13.januára 1999
1.júna 1994 26.júna 1995
24.apríla 1992 31.mája 1994
27.júna 1995 13.januára 1999
27.júna 1995 26.januára 2015
27.júna 1995 13.januára 1999
27.júna 1995 13.januára 1999
27.júna 1995 13.januára 1999
27.júna 1995 13.januára 1999
24.apríla 1992 31.mája 1994
27.júna 1995 13.januára 1999
24.apríla 1992 31.mája 1994
24.apríla 1992 31.mája 1994
24.novembra 2000 26.januára 2015
1.júna 1994 26.júna 1995
24.apríla 1992 31.mája 1994
27.júna 1995 26.januára 2015
27.júna 1995 13.januára 1999
27.júna 1995 13.januára 1999
24.apríla 1992 31.mája 1994
1.júna 1994 26.júna 1995
23.septembra 1996 13.januára 1999
1.júna 1994 26.júna 1995
27.júna 1995 26.januára 2015
25.augusta 1997 13.januára 1999
27.júna 1995 26.januára 2015
27.júna 1995 13.januára 1999
24.novembra 2000 26.januára 2015
27.júna 1995 13.januára 1999
27.júna 1995 13.januára 1999
27.júna 1995 13.januára 1999
27.júna 1995 26.januára 2015
27.júna 1995 26.januára 2015
27.júna 1995 13.januára 1999
27.júna 1995 26.januára 2015
27.júna 1995 26.januára 2015
1.júna 1994 26.júna 1995
27.júna 1995 13.januára 1999
24.apríla 1992 31.mája 1994
24.apríla 1992 31.mája 1994
27.júna 1995 13.januára 1999
24.apríla 1992 31.mája 1994
27.júna 1995 26.januára 2015
27.júna 1995 13.januára 1999
27.júna 1995 13.januára 1999
24.apríla 1992 31.mája 1994
24.apríla 1992 31.mája 1994
27.júna 1995 26.januára 2015
24.novembra 2000 26.januára 2015
27.júna 1995 26.januára 2015
1.júna 1994 26.júna 1995
24.apríla 1992 31.mája 1994
27.júna 1995 26.januára 2015
27.júna 1995 13.januára 1999
27.júna 1995 26.januára 2015
27.júna 1995 26.januára 2015
27.júna 1995 13.januára 1999
24.apríla 1992 31.mája 1994
27.júna 1995 13.januára 1999
27.júna 1995 26.januára 2015
24.apríla 1992 31.mája 1994
24.apríla 1992 31.mája 1994
24.apríla 1992 31.mája 1994
25.augusta 1997 13.januára 1999
1.júna 1994 26.júna 1995
24.novembra 2000 26.januára 2015
1.júna 1994 26.júna 1995
24.novembra 2000 26.januára 2015
24.apríla 1992 31.mája 1994
24.apríla 1992 31.mája 1994
27.júna 1995 26.januára 2015
27.júna 1995 26.januára 2015
1.júna 1994 26.júna 1995
27.júna 1995 13.januára 1999
27.júna 1995 26.januára 2015
24.novembra 2000 26.januára 2015
27.júna 1995 13.januára 1999
24.apríla 1992 31.mája 1994
24.apríla 1992 31.mája 1994
24.apríla 1992 31.mája 1994
1.júna 1994 26.júna 1995
24.apríla 1992 31.mája 1994
1.júna 1994 26.júna 1995
24.apríla 1992 31.mája 1994
24.apríla 1992 31.mája 1994
24.apríla 1992 31.mája 1994
1.júna 1994 26.júna 1995
24.apríla 1992 31.mája 1994
1.júna 1994 26.júna 1995
24.novembra 2000 26.januára 2015
24.novembra 2000 26.januára 2015
27.júna 1995 13.januára 1999
27.júna 1995 26.januára 2015
24.apríla 1992 31.mája 1994
27.júna 1995 13.januára 1999
27.júna 1995 13.januára 1999
24.apríla 1992 31.mája 1994
1.júna 1994 26.júna 1995
24.apríla 1992 31.mája 1994
24.apríla 1992 31.mája 1994
1.júna 1994 26.júna 1995
27.júna 1995 13.januára 1999
1.júna 1994 26.júna 1995
27.júna 1995 26.januára 2015
27.júna 1995 13.januára 1999
27.júna 1995 13.januára 1999
27.júna 1995 13.januára 1999