AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 06.11.2012

Medano s. r. o.

Aktuálna adresa od 02.03.2016

800, Orechová Potôň, 93002
(historické adresy)

Od 06.11.2012 Klariská 7, Bratislava, 81103


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[5] Softvér (013) - /073, 091A/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)
[22] Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[143] Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)
2021 2020 2019 2018
2 769 688 2 834 685 2 444 195 51 785
2 382 213 2 284 806 2 268 232 24 118
5 455 5 479 5 503
5 455 5 479 5 503
2 371 758 2 274 327 2 257 729 19 118
82 883
2 221 543 2 221 783 2 222 023
67 332 52 544 35 706 19 118
5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000
382 938 547 655 173 947 27 300
29 195 43 974 22 035 1 675
3 481 10 821 4 604 503
25 714 33 153 17 431 1 172
86 422 110 671 75 283 3 158
69 823 43 263 54 566 835
69 823 43 263 54 566 835
16 524 67 408 20 717 2 323
75
267 321 393 010 76 629 22 467
4 970 31 337 14 840 3 585
262 351 361 673 61 789 18 882
4 537 2 224 2 016 367
3 516 2 224 2 016 367
1 021
2021 2020 2019 2018
2 769 688 2 834 685 2 444 195 51 785
-75 500 -79 932 -87 742 2 436
5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000
500 500 500
500 500 500
-85 432 -93 242 -3 064 -8 694
-85 432 -93 242 -3 064 -8 694
4 432 7 810 -90 178 6 130
2 843 446 2 914 617 2 531 937 49 349
739 502 326 43
739 502 326 43
1 582 654 1 866 090 1 627 000
81 604 33 746 62 922 15 901
69 385 24 419 39 907 6 789
69 385 24 419 39 907 6 789
7 194 5 440 13 141 3 735
4 252 3 258 8 424 2 391
773 629 1 450 1 386
1 600
9 278 8 974 11 541 3 254
9 278 8 974 11 541 3 254
309 236 145 915 73 000
859 935 859 390 757 148 30 151
1 742
1 742