AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 28.11.2012

Bari Max s.r.o.

Aktuálna adresa od 28.11.2012

Priečna 5, Galanta, 92401


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[5] Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[16] Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[37] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[45] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
169 095 30 294 20 891 33 514 51 806 52 790 56 459 59 875 70 077
125 435 1 648 8 148 20 489 28 396 41 142 53 889 66 635
125 435 1 648 8 148 20 489 28 396 41 142 53 889 66 635
67 002
58 433 1 648 8 148 20 489 28 396 41 142 53 889 66 635
43 660 30 294 19 243 25 366 31 317 24 394 15 317 5 986 3 442
14 400
1 174 546 571 378 327 3 304 252 347 2 498
851 294 294 101 3 000
252 252 252 252 252 252 252 247 2 398
71 25 25 75 52 100 100
42 486 29 748 4 272 24 988 30 990 21 090 15 065 5 639 944
42 486 29 748 4 272 24 988 30 990 21 090 15 065 5 639 944
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
169 095 30 294 20 891 33 514 51 806 52 790 56 459 59 875 70 077
-26 471 -33 388 -40 186 -39 120 -39 937 -38 985 -43 111 -51 183 -35 974
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
500 500 500 500 500 500
-38 889 -45 685 -44 620 -45 437 -44 485 -48 611 -56 183 -40 974 -210
6 918 6 797 -1 066 817 -952 4 126 8 072 -15 209 -40 764
195 566 63 682 61 077 72 634 91 743 91 775 99 570 111 058 106 051
37 924 41 783 1 893 3 005 41 10 858 26 959 42 072
8 462
157 342 63 341 60 294 70 741 88 738 91 734 88 712 84 099 55 517
118 180 514 130 180 10 700
160 535
2 508 1 154 212 155 1 693 1 187 3 094 1 078 146
154 834 62 187 59 964 70 406 87 045 90 033 85 488 82 681 44 136
300 300