AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 28.04.1992

B U Č I N A a.s.

Aktuálna adresa od 15.07.1998

Lučenecká cesta 1335/21, Zvolen, 96096
(historické adresy)

Od 30.07.1997 Lučenecká cesta 1335/21, Zvolen, 96001

Od 14.07.1994 Bučina areál 1335/21, Zvolen, 96001

Od 28.04.1992 Areál Bučiny 1793/19, Zvolen, 96001


Aktualizácia záznamu prebehla 11.júla 2016.
rozvod a dodávka tepla
organizačné a ekonomické poradenstvo
výroba nábytku a nábytkových dielcov
opravy motorových vozidiel a karosérií
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
konštrukčná činnosť drevostavieb - dielenská a montážna dokumentácia - výkresová časť
reklamná činnosť
opravy drevoobrábacích a drevospracujúcich strojov
drevárska prvovýroba a druhovýroba
vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti
výroba kovových konštrukciíí
bufety
prevádzkovanie železničnej vlečky
výroba drevostavieb a interiérov, vrátane ich montáže
výroba strojových súčiastok
vedenie účtovníctva
vnútroštátne zasielateľstvo
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi: 17 101 - kôr,a haluziny 17 102 - odrezky, triesky 17 103 - piliny, hobliny neznečistené škodlivinami 17 108 - odpad z drevotrieskových dosák bez povrchovej úpravy 17 201 - odpadové obaly z dreva
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
strojárska výroba
výroba dopravníkov a dopravných trás v rozsahu remeselnej živnosti
ubytovacie a stravovacie služby
konštrukčná činnosť elektrozariadení výkresová časť
cestná nákladná doprava verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
projektová činnosť v odbore priemyselná elektroinštalácia do 1000 V, meranie a regulácia
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
organizácia a zabezpečenie vzdelávacích aktivít - školení, seminárov, kurzov
poradenstvo v oblasti drevárskej prvovýroby druhovýroby a drevárskych technológií, zavádzania systému kvality
poskytovanie software
fotografické služby
usporadúvanie verejno-kultúrnych podujatí
výroba tepelnej energie
zámočnícke práce
činnosť účtovných poradcov
databanky
maloobchodná činnosť - predaj vlastných výrobkov
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
vykonávanie inej hospodárskej činnosti, pokiaľ sa ňou nenaruší činnosť uvedená vyššie a plnenie záväzkov a úloh štátneho plánu
konštrukčná činnosť strojná - výkresová časť
drevárska prvovýroba a druhovýroba, výroba drevostavieb a interiérov vrátane ich montáže, výroba impregnovaných výrobkov, výroba lepidiel a zušľachtených papierov
* vyhotovovanie kompletnej projektovej dokumentácie na drevostavby v rozsahu HSV a PSV
zabezpečovanie a zodpovednosť za prípravu k obrane štátu v mieri a za realizáciu brannej pohotovosti štátu
faktoring a forfaiting
* vyhotovovanie projektovej dokumentácie strojov a zariadení pre vlastnú potrebu
projektová činnosť v odbore pozemné stavby - statika, nosné konštrukcie, stavebná fyzika /tepelná technika/
automatizované spracovanie dát
výroba impregnovaných výrobkov
strojárska a stavebná výroba
montáž hasiacich zariadení z dovozu a ich záručný a mimozáručný servis
servis náhradných súčiastok, strojov a strojných zariadení "Melecher"
maloobchod s drevárskymi výrobkami a nábytkom
projektová činnosť v odbore technologické a energetické vybavenie stavieb strojnotechnologické zariadenia priemyselnej výroby tovaru, technické zariadenia budov : vzduchotechnika
projektová činnosť podľa udeleného oprávnenia, najmä:
leasingová činnosť
výroba lepidiel a zušľachtených papierov
závodné stravovanie
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napatia dodávateľským spôsobom do 1000 V v objektoch trieby "A"
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
veľkoobchod s tovarom každého druhu, okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností
vydavateľská činnosť
Obdobie
30.júla 1997 ---
16.januára 1997 ---
14.júla 1994 ---
14.júla 1994 ---
14.júla 1994 ---
14.júla 1994 ---
3.októbra 2002 ---
14.júla 1994 ---
28.apríla 1992 29.marca 1993
28.apríla 1992 29.marca 1993
14.júla 1994 ---
14.júla 1994 ---
14.júla 1994 ---
28.apríla 1992 29.marca 1993
14.júla 1994 ---
16.januára 1997 ---
14.júla 1994 ---
20.januára 1997 ---
14.júla 1994 ---
30.marca 1993 13.júla 1994
14.júla 1994 ---
14.júla 1994 ---
14.júla 1994 ---
14.júla 1994 ---
14.júla 1994 ---
30.marca 1993 ---
14.júla 1994 ---
16.januára 1997 ---
14.júla 1994 ---
14.júla 1994 ---
14.marca 1995 ---
28.apríla 1992 29.marca 1993
14.júla 1994 ---
8.marca 2002 ---
14.júla 1994 ---
28.apríla 1992 29.marca 1993
14.marca 1995 ---
28.apríla 1992 29.marca 1993
14.júla 1994 ---
30.marca 1993 ---
28.apríla 1992 29.marca 1993
28.apríla 1992 29.marca 1993
8.marca 2002 ---
28.apríla 1992 29.marca 1993
14.júla 1994 ---
14.júla 1994 ---
28.apríla 1992 29.marca 1993
28.apríla 1992 29.marca 1993
28.apríla 1992 29.marca 1993
28.apríla 1992 29.marca 1993
30.marca 1993 ---
14.júla 1994 ---
28.apríla 1992 29.marca 1993
8.marca 2002 ---
28.apríla 1992 29.marca 1993
14.júla 1994 ---
8.marca 2002 ---
14.júla 1994 ---
8.marca 2002 ---
30.marca 1993 ---
30.júla 1997 ---