AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 13.12.2012

EKO - AGRÁR s.r.o.

Aktuálna adresa od 13.12.2012

145, Veľký Kamenec, 07636

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[4] Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)
[5] Aktivácia (účtová skupina 62)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[16] Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[21] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[22] Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)
[24] Výnosové úroky (662)
[25] Kurzové zisky (663)
[26] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[28] Predané cenné papiere a podiely (561)
[29] Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)
[31] Nákladové úroky (562)
[32] Kurzové straty (563)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2 209 117 2 591 739 1 992 851 1 834 849 1 884 145 881 464 872 252 641 086 158 265
30 000 517 557 347 726 32 238 354 128 641 086 158 265
1 527 792 1 546 705 1 044 507 1 292 619 787 953 487 863 630 261 22 375
301 682 283 559 317 709 389 792 457 899 507 993 120 897
163 440 72 602
349 643 243 918 282 909 120 200 284 165 230 161 169 389
2 032 049 2 425 661 2 103 872 1 750 152 1 784 478 763 843 812 814
26 944 447 941 472 213 127 291 274 324 110 718 37 368
1 245 018 1 166 566 1 016 983 582 645 886 450 461 093 338 512 613 532 106 835
360 368 533 210 459 041 930 646 567 498 244 583 453 789 21 153
77 359 58 971 46 330 41 051 30 785 14 902 8 264 232 687 70 419
20 559 19 629 12 689 24 571 2 562 6 599 5 147
295 345 199 344 96 616 35 991 22 859 17 951 7 102 342 126 36 177
7 079 18 715 5 558
4 111
6 456 878
177 068 166 078 -111 021 84 697 99 667 117 621 59 438 1 447
227 144 200 104 -238 295 74 067 -128 292 -54 373 -89 438
16 991 235 963 9 837 7 563 9 862 15 797 4 122 236
7 102
7 102
1 1 1
1 219 642 8 497 7 562 9 861 15 796
15 772 235 321 1 340 784 3
47 825 45 175 28 534 2 420 20 669 19 360 5 103 27 554 51 430
-65 598 14 301
12 715 2 919
45 713 38 389 25 587 14 628 8 397 2 675
-347 -353 4 588 9 647
2 112 6 786 3 294 2 773 1 453 1 316 2 428
-47 825 -28 184 207 429 7 417 -13 106 -9 498 10 694
129 243 137 894 96 408 92 114 86 561 108 123 70 132
27 141 28 958 20 246 19 344 18 178 23 787 15 429
102 102 108 936 76 162 72 770 68 383 84 336 54 703