AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 26.10.2013

3R Group, s.r.o.
(historické názvy)

Od 28.02.2013 g.teplo, s.r.o.

Aktuálna adresa od 12.09.2020

8/ 1 - 10, Maršová-Rašov, 01351
(historické adresy)

Od 12.09.2020 8/ 1 - 10, Maršová-Rašov, 01351

Od 21.09.2019 Letná 12/47, Košice - Mestská Časť Sever, 04001

Od 30.07.2019 Letná 11/47, Košice - Mestská Časť Sever, 04001

Od 18.12.2014 Pajorova 1161/6, Košice-Staré Mesto, 04001

Od 28.02.2013 Kováčska 49, Košice-Staré Mesto, 04001


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)
[22] Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[89] Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[103] Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)
[106] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
665 174 584 372 411 661 621 503 692 354 337 952 250 168 11 890 4 689
150 753 110 676 197 686 273 203 227 706 85 640 23 481
150 753 110 676 197 686 273 203 227 705 85 639 23 480
25 588
37 764 5 815 5 815 5 815 6 374
87 401 110 676 191 871 267 388 221 890 79 265 23 480
1 1 1
1 1 1
511 191 470 518 210 783 345 242 464 551 252 202 226 541 11 890 4 689
40 8 649 6 899 11 140 5 397 2 119
117 59
40 8 649 6 899 11 140 5 280 2 060
264 673 135 911 173 288 230 266 311 343 195 632 161 827 7 224
234 333 135 911 173 288 196 158 273 023 142 974 149 162 7 224
234 333 135 911 173 288 196 158 273 023 142 974 149 162 7 224
30 248 34 108 38 320 42 658 12 665
92 10 000
246 478 334 607 28 846 108 077 142 068 51 173 62 595 4 666 4 689
23 838 24 528 27 322 29 793 33 661 41 087 17 098 4 374 4 689
222 640 310 079 1 524 78 284 108 407 10 086 45 497 292
3 230 3 178 3 192 3 058 97 110 146
3 230 3 178 3 192 3 058 97 110 146
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
665 174 584 372 411 661 621 503 692 354 337 952 250 168 11 890 4 689
477 027 383 448 178 265 166 305 166 066 63 974 64 585 7 078 4 689
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
500 500 500 500 500 500 119
500 500 500 500 500 500
119
377 948 114 291 160 805 160 566 58 474 59 085 1 959 -311
377 948 114 291 160 805 161 177 59 085 59 085 1 959
-611 -611 -311
93 579 263 657 11 960 239 102 092 -611 57 507 2 389 -311
188 147 200 924 233 396 455 198 526 288 273 978 185 583 4 812
23 555 40 365 45 861 58 089 49 319 869 283
812
812
22 499 39 519 44 651 57 129 48 847 283
1 056 846 1 210 960 472 57
51 537 61 324
239 128 230 541 142 577 375 691 426 430 195 336 149 840 812
220 558 157 863 114 405 348 850 392 549 188 706 131 161 160
220 558 157 863 114 405 348 850 392 549 188 706 131 161 160
10 001 4 000 1 1 1
2 185 1 922 6 332 5 833 7 010 4 501 1 910
4 894 3 989 3 970 3 723 3 726 1 477 292
1 490 62 704 5 127 847 22 857 437 16 476 652
63 12 743 16 438 287 214
654 6 408 5 078 7 483 7 002 441 860
654 6 408 5 078 7 483 7 002 397 848
44 12
75 170 38 085 16 008
-75 190 -76 390 -35 290 -24 150 -8 000 34 600 4 000