AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 26.10.2013

3R Group, s.r.o.
(historické názvy)

Od 28.02.2013 g.teplo, s.r.o.

Aktuálna adresa od 12.09.2020

8/ 1 - 10, Maršová-Rašov, 01351
(historické adresy)

Od 12.09.2020 8/ 1 - 10, Maršová-Rašov, 01351

Od 21.09.2019 Letná 12/47, Košice - Mestská Časť Sever, 04001

Od 30.07.2019 Letná 11/47, Košice - Mestská Časť Sever, 04001

Od 18.12.2014 Pajorova 1161/6, Košice-Staré Mesto, 04001

Od 28.02.2013 Kováčska 49, Košice-Staré Mesto, 04001

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[30] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[42] Kurzové zisky (663)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[46] Predané cenné papiere a podiely (561)
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
3 330 672 1 882 492 2 577 290 3 196 356 3 065 344 1 679 049 844 245 7 224
3 331 163 2 154 835 2 583 024 3 200 670 3 073 886 1 679 035 844 239 7 224
2 974 356 1 601 340 2 240 135 3 014 335 2 992 999 1 647 750 729 343 4 109
356 316 281 152 337 155 182 021 72 345 11 555 3 115
3 000 7 871 25 417
491 269 343 5 734 4 314 671 5 868 103 341
3 210 357 1 821 531 2 554 745 3 193 493 2 941 990 1 674 626 767 483 4 083 311
2 694 399 1 258 956 1 891 423 2 667 594 2 430 156 1 434 157 595 885 3 859
33 723 55 134 72 881 60 387 71 729 43 513 4 124
331 811 221 053 371 379 271 861 295 033 144 477 41 689 224 150
100 569 115 821 120 398 122 932 114 810 22 913 21 949
72 916 83 921 86 795 88 475 79 449 16 536 16 235
25 559 29 147 29 730 30 868 27 732 5 820 5 714
2 094 2 753 3 873 3 589 7 629 557
3 222 4 797 7 312 6 010 3 961 682 92 161
42 468 43 896 70 864 60 849 24 735 7 077 5 419
42 468 43 896 70 864 60 849 24 735 7 077 5 419
3 000 21 072
4 165 118 874 20 488 3 860 1 566 735 98 325
120 806 333 304 28 279 7 177 131 896 4 409 76 756 3 141 -311
270 739 347 349 241 607 196 514 268 426 25 603 99 200 3 141 -150
63 1 3 15 6
1
3 13 6
3 13 6
63 2
2 285 4 343 7 431 4 906 4 413 2 154 2 888 100
1
1 915 3 875 5 630 4 430 2 761 579 1 036
1 915 3 875 5 630 4 430 2 761 579 1 036
88 15
370 468 1 713 475 1 652 1 560 1 852 100
-2 285 -4 280 -7 431 -4 905 -4 410 -2 139 -2 882 -100
118 521 329 024 20 848 2 272 127 486 2 270 73 874 3 041 -311
24 942 65 367 8 888 2 033 25 394 2 881 16 367 652
24 942 65 367 8 888 2 033 25 394 2 881 16 367 652
93 579 263 657 11 960 239 102 092 -611 57 507 2 389 -311