AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 16.04.2013

SANAVI s. r. o.

Aktuálna adresa od 16.04.2013

Partizánska 567/9, Svätý Jur, 90021


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
68 390 71 527 63 204 63 796 54 749 20 678 12 644 29 363 31 924
2 396 5 990 9 583 13 177
2 396 5 990 9 583 13 177
2 396 5 990 9 583 13 177
68 390 71 527 63 204 63 796 54 749 18 282 6 654 19 780 18 747
3 796 6 519 1 932 5 636 900 258 4 330 3 342
97 258 988
1 463 4 070 2 350
2 333 2 449 1 932 3 286 803 3 342 3 342
64 594 65 008 61 272 58 160 53 849 18 024 2 324 16 438 18 747
64 594 65 008 61 272 58 160 53 849 18 024 2 324 16 438 18 747
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
68 390 71 527 63 204 63 796 54 749 20 678 12 644 29 363 31 924
68 255 71 311 61 926 54 891 40 624 16 496 10 457 9 519 5 442
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
500 500 500 500 575 273 226 22
65 811 56 426 38 394 35 123 10 921 5 184 4 293 420
-3 056 9 385 18 032 14 268 24 128 6 039 938 4 077 442
135 216 1 278 8 905 14 125 4 182 2 187 19 844 26 482
135 216 1 278 8 905 14 125 4 182 2 187 19 594 25 882
135 216 6 800 5 000 81
1 278 118 7 138 2 114 591 1 149 132
1 987 1 987 1 987 1 596 18 445 25 750
250 600