AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 16.04.2013

SANAVI s. r. o.

Aktuálna adresa od 16.04.2013

Partizánska 567/9, Svätý Jur, 90021

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[16] Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[24] Výnosové úroky (662)
[25] Kurzové zisky (663)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[32] Kurzové straty (563)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
12 325 26 609 75 844 67 868 92 793 47 226 31 126 86 806 25 156
12 325 26 609 67 474 67 868 92 793 47 226 31 126 86 806 25 156
8 000
370
15 362 15 387 51 770 48 533 60 774 38 971 28 901 81 181 24 186
6 183 3 365 8 800 13 002 7 772 13 643 8 753 13 622 6 507
9 179 11 997 42 415 35 316 50 326 21 017 16 443 63 810 16 433
100 118 118 113 111 155 48
2 396 3 594 3 594 3 594 1 198
97 162 65
25 455 539
-3 037 11 222 24 074 19 335 32 019 8 255 2 225 5 625 970
-3 037 11 247 16 259 19 550 34 695 12 566 5 930 9 374 2 216
351 3 2 3
3 2 3
351
19 56 191 747 873 216 807 402 396
1 137 15 686 188 210
19 56 191 746 736 201 121 214 186
-19 -56 -191 -396 -870 -214 -807 -399 -396
-3 056 11 166 23 883 18 939 31 149 8 041 1 418 5 226 574
1 781 5 851 4 671 7 021 2 002 480 1 149 132
-3 056 9 385 18 032 14 268 24 128 6 039 938 4 077 442