AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 01.06.2013

OK SK - Odškodňovacia kancelária Slovensko, s.r.o.

Aktuálna adresa od 01.06.2013

Antona Bernoláka 2129/51, Žilina, 01001


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[49] Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
29 064 3 123 10 504 37 465 20 991 26 751 8 098 26 420 16 547
583 5 324 3 888 6 389
583 5 324 3 888 6 389
5 324 3 888 6 389
583
29 064 2 540 10 504 37 465 20 991 21 427 4 210 20 031 16 547
88 87 87 66 2 201 422 205
88 87 87 66 2 201 422 205
3 925 1 987 963 5 513 6 317 2 429 1 229 9 298 5 497
2 160 -900 3 615 5 088 1 200
2 160 -900 3 615 5 088 1 200
538 760 636 671 436
1 227 1 227 1 227 1 227 1 229 1 229 1 229 8 862 5 497
25 051 466 9 454 31 886 14 674 16 797 2 559 10 528 11 050
293 442 427 2 003 5 178 197 483 318 1 039
24 758 24 9 027 29 883 9 496 16 600 2 076 10 210 10 011
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
29 064 3 123 10 504 37 465 20 991 26 751 8 098 26 420 16 547
-46 445 -46 723 -46 070 -46 266 -44 517 -32 267 -16 012 2 592 1 896
7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500
7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500
79 79 70 70 70 70 70
79 79 70 70 70 70 70
-54 303 -53 650 -53 836 -52 086 -39 836 -23 581 -4 978 -5 604
812 812 626 626 626 626 626
-55 115 -54 462 -54 462 -52 712 -40 462 -24 207 -5 604 -5 604
279 -652 196 -1 750 -12 251 -16 256 -18 604 696 -5 604
75 509 49 846 56 574 83 731 65 508 59 018 24 110 23 828 14 651
147 147 147 145 120 79 58 33 7
147 147 147 145 120 79 58 33 7
75 362 49 699 56 427 83 212 65 012 58 610 23 794 23 464 14 520
1 278 939 856 665 1 091 4 178 4 477 5 254 -391
1 278 939 856 665 1 091 4 178 4 477 5 254 -391
51 053 45 663 45 164 46 664 44 164 34 350 14 451 1 750 250
7 507 509 509 1 009 806
305 306 311 616 455
77 59 574 1 393 665 441 377 36
22 954 3 097 10 348 35 302 17 552 18 602 3 605 14 458 13 364
374 376 329 258 331 124
374 376 329 258 331 124