AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 01.06.2013

OK SK - Odškodňovacia kancelária Slovensko, s.r.o.

Aktuálna adresa od 01.06.2013

Antona Bernoláka 2129/51, Žilina, 01001

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
14 774 2 565 5 811 22 010 28 968 26 341 40 542 75 726
14 508 2 537 5 775 22 010 28 957 26 305 41 945 68 704 28 012
12 708 2 537 5 775 22 010 22 197 25 076 41 945 68 704 28 012
1 800 3 740 1 042
3 020 187
14 223 3 134 5 518 23 728 39 914 41 204 57 629 73 645 33 699
3 307 948 1 225 1 290 1 264 3 697 4 490 801 634
9 012 2 186 2 918 15 048 21 907 20 461 36 247 56 782 24 215
1 375 7 294 10 745 11 261 14 226 15 709 8 850
1 016 5 242 7 600 7 960 10 049 11 024 6 276
357 1 744 2 675 2 797 3 537 3 880 2 209
2 308 470 504 640 805 365
96 366 251 156 45
1 584 1 723 2 501 278
1 584 1 723 2 501 278
1 904 3 740 3 749
308 62 9 30
285 -597 257 -1 718 -10 957 -14 899 -15 684 -4 941 -5 687
389 -597 1 632 5 672 -974 918 1 208 11 121 3 163
266 28 36 10 36 -1 404 7 022 343
1 4
1 4
266 28 36 10 36 -1 405 7 018 343
140 83 62 32 344 433 556 1 095 260
1 2
140 83 62 32 343 433 554 1 095 260
126 -55 -26 -32 -334 -397 -1 960 5 927 83
411 -652 231 -1 750 -11 291 -15 296 -17 644 986 -5 604
132 35 960 960 960 290
132 35 960 960 960 290
279 -652 196 -1 750 -12 251 -16 256 -18 604 696 -5 604