AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 03.10.2000

DONATI, s.r.o.

Aktuálna adresa od 19.09.2013

78, Turie, 01312
(historické adresy)

Od 03.10.2000 Gaštanová 2, Žilina, 01001


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
2021 2019 2018 2017 2016 2014 2013
983 959 5 860 11 851 4 821 4 663 3 518
983 959 5 860 11 851 4 821 4 663 3 518
266 206 206 1 813 1 271 3 073 361
266 206 206 1 813 1 271 3 073 361
717 753 5 654 10 038 3 550 1 590 3 157
717 753 5 654 10 038 3 550 1 590 3 157
2021 2019 2018 2017 2016 2014 2013
983 959 5 860 11 851 4 821 4 663 3 518
-2 579 -2 504 -2 277 -2 594 -3 692 -526 -116
1 826 1 826 1 826 1 826 1 826 1 826 1 826
1 826 1 826 1 826 1 826 1 826 1 826 1 826
332 332 332 332 332 332 332
-4 622 -4 435 -4 753 -5 850 -2 225 -2 274 -2 158
-115 -227 318 1 098 -3 625 -410 -116
3 562 3 463 8 137 14 445 8 513 5 189 3 634
3 562 3 463 8 137 14 445 8 513 5 189 3 634
203 104 189 209 96 62
183 395 57 489 459
264 264 454 848 824 480
3 095 3 095 7 311 12 993 7 632 4 124 3 113