AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 20.06.2013

LEKÁREŇ-Patria, spol. s r. o.

Aktuálna adresa od 22.10.2018

Račianska 153, Bratislava - Mestská Časť Rača, 83154
(historické adresy)

Od 20.06.2013 Alstrova 9, Bratislava, 83106

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
329 051 593 417 617 239 670 085 693 553
30 330 070 593 417 617 376 670 142 693 703
327 801 590 866 615 307 667 931 691 269
1 250 1 846 1 932 2 154 2 284
30 660 167
359 538 137 57 150
1 455 337 966 560 611 600 016 637 209 681 610 1 975
268 054 446 381 509 878 545 093 580 281
1 404 5 021 3 487 4 032 5 155
460 23 592 39 254 25 763 28 499 22 218 1 806
41 659 65 187 57 184 54 824 64 094
30 183 47 729 40 864 39 418 46 222
10 404 15 457 14 313 13 834 16 270
1 072 2 001 2 007 1 572 1 602
6 364 260 180 174 246 169
1 884 3 250 144 144 288
1 884 3 250 144 144 288
989 658
351 1 258 3 380 4 443 9 328
-1 425 -7 896 32 806 17 360 32 933 12 093 -1 975
-460 36 001 102 056 78 111 92 461 85 899 -1 806
55 1 2 3
55 1 2 3
55 1 2 3
229 1 506 2 214 2 214 2 277 2 017
1
1
228 1 506 2 214 2 214 2 277 2 017
-174 -1 505 -2 214 -2 214 -2 275 -2 014
-1 599 -9 401 30 592 15 146 30 658 10 079 -1 975
36 6 576 3 341 7 780 2 880
36 6 576 3 341 7 780 2 880
-1 599 -9 437 24 016 11 805 22 878 7 199 -1 975