AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 27.07.2013

Tepelná energia, a.s.

Aktuálna adresa od 27.07.2013

Mlynská 28, Košice-Staré Mesto, 04001


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[7] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[16] Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[29] Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[37] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
[44] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
188 860 171 080 240 167 210 172 160 908 168 269 81 065 92 116 58 714
34 238 45 505 113 090 131 028 102 772 101 628 39 858 42 432 30 463
34 238 45 505 113 090 131 028 102 772 101 628 39 858 42 432 30 463
20 725 31 992 99 577 117 515 89 439 23 650 26 525 29 399
13 513 13 513 13 513 13 513 13 333 77 978 13 333 13 033 30 463
154 622 125 575 127 077 79 144 58 136 66 641 41 207 49 684 28 251
3 781
1 903 104 754 83 205
151 866 13 623 23 033 56 009 32 975 40 746 12 823 20 917 1 127
11 042 11 420 20 211 52 485 31 715 29 306 12 198 19 133 943
1 748 281 1 474 2 176 10 650 625 1 410
139 076 1 922 1 348 1 348 1 260 790 374 184
853 7 198 17 058 23 135 25 161 25 895 28 384 28 767 27 124
853 7 198 17 058 23 135 25 161 25 895 28 384 28 767 27 124
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
188 860 171 080 240 167 210 172 160 908 168 269 81 065 92 116 58 714
-176 353 -118 190 206 116 2 917 1 502 1 929 8 792 22 604
25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
77 500 77 500 77 500 77 500 77 500 32 500 12 500 2 500 2 500
4 4
-220 695 -102 298 -102 383 -99 582 -55 999 -35 570 -18 710 -4 896
-58 162 -118 396 89 -2 802 -43 584 -20 428 -16 861 -13 812 -4 896
365 213 289 270 239 961 210 056 157 991 166 767 79 136 83 324 36 110
256 064 161 032 20 482 13 765 479 5 699 10 616 15 247
25 924 43 312 41 742
63 282 64 553 149 313 196 291 157 512 161 068 48 686 48 322 36 110
59 298 54 160 32 368 30 970 35 314 26 090 2 970 12 675 30 030
8 1 600 2 404 48 48 59 48 253
151 276 471 130 3 937 968 967 965
3 825 8 517 114 070 165 143 118 213 133 951 44 701 34 429 6 080
3 032 2 985
16 911 17 388 28 424 19 834 19 755