AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 27.07.2013

Tepelná energia, a.s.

Aktuálna adresa od 27.07.2013

Mlynská 28, Košice-Staré Mesto, 04001

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[4] Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[16] Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[24] Výnosové úroky (662)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[32] Kurzové straty (563)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
42 397 136 232 166 193 295 421 111 386 6 253 6 336 153 355 943
98 422 25 288 1 754 120 105 943
42 327 86 184 166 193 161 695 86 098 6 253 4 582 3 699
-3 781
50 500 35 159 29 531
70 3 329 145 20
92 939 247 907 158 221 295 086 149 164 18 909 18 551 164 038 5 839
86 070 24 552 1 703 114 457 887
54 251 107 869 83 246 59 160 60 885 7 125 6 894 8 653 67
21 062 55 971 46 507 94 254 46 363 1 433 4 066 6 064 2 955
2 521 10 790 7 001 784 635 689 662 460
144 144 187 129 68 200 69 2 384 1 930
11 267 17 128 17 938 17 203 9 118 2 875 2 875 2 529
50 457 35 159 29 339
5 762 5 856 24
3 694 5 548 3 342 2 327 1 781 731 2 258 152
-50 542 -111 675 7 972 335 -37 778 -12 656 -12 215 -10 683 -4 896
-32 986 -81 437 36 440 20 633 -20 414 -2 305 -6 327 -5 370 -2 966
1 294 1 846 2 160
1 294 1 846 2 160
8 914 8 567 10 043 3 137 4 846 6 812 3 686 2 169
8 534 7 654 7 332 3 024 4 749 6 583 2 920 1 433
18
380 913 2 711 113 97 229 766 718
-7 620 -6 721 -7 883 -3 137 -4 846 -6 812 -3 686 -2 169
-58 162 -118 396 89 -2 802 -42 624 -19 468 -15 901 -12 852 -4 896
960 960 960 960
-58 162 -118 396 89 -2 802 -43 584 -20 428 -16 861 -13 812 -4 896