AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 06.08.2013

Dr.Max 627 s.r.o.

Aktuálna adresa od 06.08.2013

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 375 751 1 246 420 1 273 912 1 193 968 1 025 934 936 885 905 893 808 372
1 388 565 1 257 284 1 275 869 1 196 737 1 028 342 940 719 911 056 810 799
1 375 440 1 246 126 1 273 300 1 192 443 1 024 410 935 524 904 502 779 621
311 294 613 1 526 1 524 1 362 1 391 28 751
1
12 814 10 864 1 956 2 768 2 408 3 833 5 163 2 426
1 365 875 1 255 106 1 252 577 1 164 672 1 010 879 911 778 891 969 798 804 1 281
1 012 258 911 751 895 036 838 642 723 565 645 173 671 401 597 182
4 191 4 290 2 342 2 438 3 483 2 161 2 346 9 162 131
223 2 804 586 88 -513 380 100 -69
143 047 142 116 157 639 143 049 122 231 116 429 84 442 66 659 135
190 522 169 713 173 045 158 804 142 566 127 177 112 572 110 156
131 969 120 068 121 529 111 466 102 445 95 722 81 294 79 178
47 908 42 640 43 881 40 152 36 173 27 699 28 232 27 803
10 645 7 005 7 635 7 186 3 948 3 756 3 046 3 175
63 65 89 206 385 225 96 234 1 015
13 245 21 905 23 357 20 948 18 954 20 000 20 799 14 984
13 245 21 905 23 357 20 948 18 954 20 000 20 799 14 984
-25 25 -145 145 -42 -49 -425 46
2 351 2 437 628 352 250 282 638 450
22 690 2 178 23 292 32 065 17 463 28 941 19 087 11 995 -1 281
216 032 185 459 218 310 209 752 177 168 172 743 147 604 135 438 -266
2 864 1 937 1 885 2 005 489 4
2 864 1 937 1 885 2 005 489 4
2 864 1 937 1 885 2 005 489 4
5 202 4 511 4 980 5 786 5 239 5 972 6 651 5 793 25
165 1 208 2 171 2 250 2
165 1 208 2 171 2 250 2
5 202 4 511 4 980 5 786 5 074 4 764 4 480 3 543 23
-2 338 -2 574 -3 095 -3 781 -4 750 -5 968 -6 651 -5 793 -25
20 352 -396 20 197 28 284 12 713 22 973 12 436 6 202 -1 306
4 575 206 4 285 6 460 2 725 4 344 2 715 2 217
5 386 1 844 4 775 6 413 3 166 4 434 2 880 2 880
-811 -1 638 -490 47 -441 -90 -165 -663
15 777 -602 15 912 21 824 9 988 18 629 9 721 3 985 -1 306