AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 06.08.2013

Dr.Max 602 s.r.o.

Aktuálna adresa od 06.08.2013

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[7] Goodwill (015) - /075, 091A/
[8] Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
[9] Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[17] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[42] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)
[45] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[59] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[60] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
485 667 455 046 341 087 311 009 318 073 263 027 211 734 210 138 229 567
28 541 32 393 39 927 48 704 58 277 33 150 36 884 40 569 45 256
560 643 1 516 2 466 3 129 3 452 4 154 4 856
643 1 345 2 048 2 750 3 452 4 154 4 856
171 76 379
560 342
27 981 32 393 39 284 47 188 55 811 30 021 33 432 36 415 40 400
17 430 18 901 20 372 21 843 23 313 24 784 26 255 27 725 29 196
7 586 12 531 17 948 24 614 30 981 4 252 5 752 7 253 8 754
2 392 961 964 731 1 517 985 1 425 1 437 2 450
573
444 163 409 949 288 794 250 237 227 105 200 927 162 931 158 002 171 755
140 533 132 182 105 565 101 258 106 416 102 500 97 245 81 148 67 748
38
140 533 132 182 105 565 101 258 106 416 102 500 97 207 81 148 67 748
13 429 11 009 10 207 9 112 9 036 8 249 8 312 8 861 8 101
7 662 7 662 7 662 7 662 7 662 7 662 7 662 7 662 7 662
7 662 7 662 7 662 7 662 7 662 7 662 7 662 7 662 7 662
5 767 3 347 2 545 1 450 1 374 587 650 1 199 439
286 874 265 346 169 406 138 174 106 634 86 081 52 726 63 093 58 870
97 245 80 576 63 381 51 423 74 159 46 164 44 008 63 092 53 194
1 399 1 590 7 100 4 565 15 502 23 097 6 656 32 334 23 568
95 846 78 986 56 281 46 858 58 657 23 067 37 352 30 758 29 626
189 563 184 770 105 706 86 749
32 372 33 783 6 133 4 675
319 103 6 134 2 585
66 2 1 1 001
3 327 1 412 3 616 1 693 5 019 4 097 4 648 4 900 37 036
3 327 1 412 3 616 1 693 5 019 4 097 1 505 1 715 1 530
3 143 3 185 35 506
12 963 12 704 12 366 12 068 32 691 28 950 11 919 11 567 12 556
12 963 12 704 12 366 12 068 11 984 9 562 9 551 9 490 9 376
20 707 19 388 2 368 2 077 3 180
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
485 667 455 046 341 087 311 009 318 073 263 027 211 734 210 138 229 567
109 788 92 375 76 997 62 145 41 120 25 889 12 357 12 036 8 198
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
500 500 500 500 500 500 500 500
500 500 500 500 500 500 500 500
84 875 69 497 54 645 33 620 18 216
84 875 69 497 54 645 33 620 18 216
17 413 15 378 14 852 21 025 15 404 18 389 6 857 6 536 3 198
375 879 362 671 264 090 248 864 276 953 237 138 199 377 198 102 221 369
913 551 608 726 1 093 874 658 478 410
913 551 608 726 1 093 874 658 478 410
357 500 352 639 259 025 243 771 270 887 233 677 196 543 195 330 217 244
330 519 331 449 243 320 227 032 255 554 217 263 186 387 146 054 203 736
2 797 942 450 473 808 -21 889 2 654
327 722 330 507 242 870 226 559 255 554 217 263 185 579 167 943 201 082
26 550
12 211 10 003 7 133 6 167 6 596 6 115 5 367 5 415 4 776
8 169 6 604 4 721 4 048 4 508 4 218 3 631 3 562 3 134
4 572 1 714 1 180 2 007 1 122 3 280 1 158 13 748 2 805
2 029 2 869 2 671 4 517 3 107 2 801 1 2 793
17 466 9 481 4 457 4 367 4 973 2 529 2 176 2 294 3 715
1 971 2 130 280 1 342 2 510 1 707 1 654 1 528 2 941
15 495 7 351 4 177 3 025 2 463 822 522 766 774
58