AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 06.08.2013

Dr.Max 602 s.r.o.

Aktuálna adresa od 06.08.2013

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 712 985 1 480 427 1 248 258 1 178 252 1 108 127 1 028 923 891 453 779 655 157 289
1 726 172 1 494 017 1 252 887 1 181 159 1 109 962 1 033 840 898 436 783 448 157 652
1 706 027 1 479 854 1 246 451 1 174 947 1 104 997 1 025 924 888 654 757 718 150 495
6 958 574 1 807 3 304 3 131 2 999 2 798 21 938 6 794
13 187 13 589 4 629 2 908 1 834 4 917 6 984 3 792 363
1 703 052 1 473 264 1 231 949 1 151 487 1 087 381 1 006 375 884 857 771 926 152 680
1 293 234 1 115 413 915 486 864 502 816 969 746 689 670 348 594 335 121 213
8 960 5 448 4 446 4 721 4 431 4 776 4 361 7 621 2 355
3 024 70 3 411 -1 040 872 -459 436 -44 181
174 941 151 266 141 148 134 506 123 969 127 273 86 508 52 904 12 210
205 057 184 069 153 356 135 114 132 138 120 867 114 336 107 596 16 921
143 135 128 708 107 348 93 750 95 080 86 547 82 046 77 149 12 312
51 959 46 178 38 803 34 234 33 148 30 554 29 118 26 921 4 174
9 963 9 183 7 205 7 130 3 910 3 766 3 172 3 526 435
69 93 89 149 56 122 56 201 1 147
7 820 8 260 9 854 10 468 6 593 5 521 6 010 5 205 747
7 820 8 260 9 854 10 468 6 593 5 521 6 010 5 205 747
-423 95 -165 164 289 -132 -3 386 3 453 -2 844
10 370 8 550 4 324 2 903 2 064 1 718 6 188 655 750
23 120 20 753 20 938 29 672 22 581 27 465 13 579 11 522 4 972
232 826 208 231 183 767 175 562 161 887 150 644 129 799 124 840 21 330
5 309 4 084 2 911 2 259 1 854 477 281 32 10
5 309 4 084 2 911 2 259 1 854 477 281 32 10
5 309 4 084 2 911 2 259 1 854 477 281 31 10
1
5 122 4 259 4 111 4 682 4 535 4 021 3 415 2 899 532
85 30 49 331 14
85 30 49 331 14
5 122 4 259 4 111 4 682 4 450 3 991 3 366 2 568 518
187 -175 -1 200 -2 423 -2 681 -3 544 -3 134 -2 867 -522
23 307 20 578 19 738 27 249 19 900 23 921 10 445 8 655 4 450
5 894 5 200 4 886 6 224 4 496 5 532 3 588 2 119 1 252
8 313 6 003 5 981 6 300 5 283 5 469 3 039 2 880 657
-2 419 -803 -1 095 -76 -787 63 549 -761 595
17 413 15 378 14 852 21 025 15 404 18 389 6 857 6 536 3 198