AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 07.09.2013

Dr.Max 34 s.r.o.

Aktuálna adresa od 07.09.2013

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[7] Goodwill (015) - /075, 091A/
[8] Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
[9] Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[17] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[59] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[60] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
159 596 161 209 136 239 141 446 165 213 96 520 84 458 114 263 5 000
9 581 13 523 17 739 22 864 28 838 4 395 5 121 5 327
694 545 1 140 1 907 2 673 2 926 4 100 5 327
545 1 140 1 736 2 331 2 926 3 521 4 116
171 579 1 211
694 342
8 887 12 978 16 599 20 957 26 165 1 469 1 021
7 568 11 661 16 043 20 425 24 806
754 1 317 556 532 1 359 1 469 1 021
565
149 781 147 495 118 309 118 382 131 122 87 261 78 101 107 810 5 000
55 389 53 773 52 560 52 432 52 709 43 970 50 494 42 923
55 389 53 773 52 560 52 432 52 709 43 970 50 494 42 923
3 289 1 941 2 672 825 1 734 569 307 206
3 289 1 941 2 672 825 1 734 569 307 206
90 163 91 005 61 443 63 747 72 199 41 761 26 065 63 855 5 000
37 675 47 279 33 034 31 704 41 335 30 955 25 961 34 346 5 000
133 111 2 567 2 564 1 961 4 501 2 165 9 681
37 542 47 168 30 467 29 140 39 374 26 454 23 796 24 665 5 000
52 238 43 164 27 998 30 383
28 529 10 502 27 842
946 304 564
250 562 411 714 2 335 104 1 103
940 776 1 634 1 378 4 480 961 1 235 826
940 776 1 634 1 378 4 480 961 1 235 826
234 191 191 200 5 253 4 864 1 236 1 126
234 191 191 200 380 248 438 241
4 873 4 616 798 885
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
159 596 161 209 136 239 141 446 165 213 96 520 84 458 114 263 5 000
49 214 46 052 34 760 34 558 26 875 20 138 6 437 4 403 4 791
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
500 500 500 500 500 500
500 500 500 500 500 500
30 552 19 260 19 058 11 375 4 638 -598 -209
30 552 19 260 19 058 11 375 4 638
-598 -209
3 162 11 292 202 7 683 6 737 4 638 2 035 -388 -209
110 382 115 157 101 479 106 888 138 338 76 382 78 021 109 860 209
409 277 331 290 304 189 119 28
409 277 331 290 304 189 119 28
101 068 109 830 91 448 98 825 136 897 73 294 77 308 104 178 209
93 120 98 325 86 071 94 478 129 950 67 841 66 488 83 285 209
2 938 1 429 789 756 3 061 1 801 1 605 769 209
90 182 96 896 85 282 93 722 126 889 66 040 64 883 82 516
6 698
3 078 4 408 2 350 2 422 2 405 1 930 1 776 5 046
1 899 3 011 1 510 1 577 1 597 1 324 1 049 3 282
2 895 4 072 1 517 348 2 945 1 245 1 295 2 862
76 14 954 2 9 703
8 905 5 050 9 700 7 773 1 137 2 899 594 5 654
382 2 223 4 641 4 837 579 2 567 453 5 562
8 523 2 827 5 059 2 936 558 332 141 92