AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 07.09.2013

Dr.Max 34 s.r.o.

Aktuálna adresa od 07.09.2013

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
481 569 429 654 473 788 441 615 372 271 298 448 268 983 29 210
505 771 455 164 484 606 469 433 398 181 323 196 304 622 29 212
472 124 421 433 464 919 435 371 368 788 296 670 267 380 24 022
9 445 8 221 8 869 6 244 3 483 1 778 1 603 5 189
24 202 25 510 10 818 27 818 25 910 24 748 35 639 1
501 109 439 296 483 715 457 704 389 208 316 561 300 360 28 783 165
379 717 336 902 370 382 346 517 291 266 231 942 211 810 19 635
10 492 7 352 5 709 5 060 5 360 2 902 4 581 1 135
886 701 616 -154 2 302 -101 55
36 259 33 302 33 032 30 733 29 288 23 814 24 041 2 861
66 759 55 514 60 893 66 773 60 385 53 034 56 779 4 346
46 561 38 754 42 630 47 121 43 919 38 064 40 615 3 105
16 760 14 060 15 453 16 922 14 849 13 213 14 285 1 102
3 438 2 700 2 810 2 730 1 617 1 757 1 879 139
202 56 89 321 79 122 106 616 165
5 811 6 238 6 014 5 975 2 483 2 400 1 477 102
5 811 6 238 6 014 5 975 2 483 2 400 1 477 102
-180 -1 890 6 107 -8 3 1 233 262 33
1 163 1 121 873 2 487 342 812 1 405
4 662 15 868 891 11 729 8 973 6 635 4 262 429 -165
54 215 51 397 64 049 59 459 46 355 39 488 28 652 5 525
869 662 627 195 266 22 128
869 662 627 195 266 22 128
869 662 627 195 266 22 128
1 337 1 340 1 221 1 387 1 054 1 321 1 368 191 44
105 396 451 1 1
105 396 451 1 1
1 337 1 340 1 221 1 282 1 054 925 917 190 43
-468 -678 -594 -1 192 -788 -1 299 -1 368 -63 -44
4 194 15 190 297 10 537 8 185 5 336 2 894 366 -209
1 032 3 898 95 2 854 1 448 698 859 754
2 380 3 167 1 942 1 945 2 614 960 960 960
-1 348 731 -1 847 909 -1 166 -262 -101 -206
3 162 11 292 202 7 683 6 737 4 638 2 035 -388 -209