AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 09.02.1996

SLOVMAG LOVINOBAŇA, a.s.

Aktuálna adresa od 15.07.1996

Továrenská 282/9, Lovinobaňa, 98554
(historické adresy)

Od 04.04.1996 Továrenská 1, Lovinobaňa, 98554

Od 09.02.1996 B.S.Timravy 73/9, Lovinobaňa, 98554


Aktualizácia záznamu prebehla 11.júla 2016.
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
výskum a vývoj v oblasti spracovania žiaruvzdorných surovín a technológií vrátane ich využitia
nakladanie s odpadmi :
* dovoz odpadového chrómmagnezitu katalógové č. 31107 a odpadového dolomitu katalógové č. 31106 od odberateľov výrobkov a jeho spätné použitie pri výrobe žiaruvzdorných stavív
* prevádzkovanie skládky tuhých odpadov na odvale bane v Podrečanoch
* otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk
* úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
* dovoz nebezpečného odpadu z ČR katalógové č. 52708-sulfitové nezahustené výluhy a jeho využitie ako prísady pri výrobe bázických magnezitových stavív
sprostredkovanie obchodu
výroba žiaruvzdorných zásaditých materiálov a špeciálnych alumusilikátových hmôt
* zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
* dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
banské oprávnenie :
* zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v § 2, písm. a - d/ zák. SNR č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov
Obdobie
9.februára 1996 12.apríla 2007
18.marca 1997 12.apríla 2007
18.marca 1997 12.apríla 2007
18.marca 1997 12.apríla 2007
18.marca 1997 12.apríla 2007
18.marca 1997 12.apríla 2007
18.marca 1997 12.apríla 2007
18.marca 1997 12.apríla 2007
9.februára 1996 12.apríla 2007
18.marca 1997 12.apríla 2007
18.marca 1997 12.apríla 2007
18.marca 1997 12.apríla 2007
9.februára 1996 12.apríla 2007
18.marca 1997 12.apríla 2007
18.marca 1997 12.apríla 2007