AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 17.03.2014

Jarident+, s.r.o.

Aktuálna adresa od 17.03.2014

Podtatranská 2501, Poprad, 05801


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[9] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)
[10] Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[31] Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
106 652 32 467 34 236 39 303 28 735 26 033 17 920 71 893 12 758
81 809
81 809
81 809
24 843 32 467 34 236 39 303 28 735 26 033 17 920 71 893 12 758
180 215 485 3 551 195 94 61 510 257
180 215 215 3 551 195 94 61 510 257
270
24 663 32 252 33 751 35 752 28 540 26 033 17 826 10 383 12 501
24 663 32 252 33 751 35 752 28 540 26 033 17 826 10 383 12 501
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
106 652 32 467 34 236 39 303 28 735 26 033 17 920 71 893 12 758
11 850 31 511 32 088 33 951 25 298 21 282 15 123 10 598 6 810
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
500 500 500 500 500 500 500 181
-269
26 011 26 587 28 451 19 798 15 781 9 623 5 099 1 629
-19 392 -576 -1 863 8 653 4 017 6 159 4 524 3 788 1 810
94 802 956 2 148 5 352 3 437 4 751 2 797 61 295 5 948
76
93 659 880 2 072 5 276 3 437 4 751 2 797 61 295 5 948
740 860 2 052 222 2 252 2 102 1 429 205 3 558
2 515 2 375 70 846
384 2 659 1 095 1 783 1 348 1 090 600
90 020 20 20 20 20 20 20 60 000 1 790
1 067 76 76 76