AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 17.03.2014

Jarident+, s.r.o.

Aktuálna adresa od 17.03.2014

Podtatranská 2501, Poprad, 05801

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[16] Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[24] Výnosové úroky (662)
[25] Kurzové zisky (663)
[26] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[32] Kurzové straty (563)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
396 378 4 044 45 917 32 950 41 417 18 337 85 283 31 431
396 378 4 044 42 717 32 950 30 446 18 337 84 362 300
3 200 10 971 921 31 131
19 704 870 5 808 34 858 27 531 29 966 12 504 80 313 28 959
4 050 9 60 409 1 509
739 315 713 571 584 3 005
1 563 870 1 741 26 530 23 621 25 028 11 933 19 047 24 077
17 880 7 520 3 595 4 165
46 17 273 368
215
60 60
-19 308 -492 -1 764 11 059 5 419 11 451 5 833 4 970 2 472
-1 167 -492 -1 747 18 639 9 014 15 676 5 833 5 243 2 840
2 3 201 1 1
1 1 1 1
2 2
200
84 84 101 76 317 3 629 162 93 63
9 182 3 516 58 8
84 84 92 76 135 113 104 93 55
-84 -84 -99 -76 -317 -3 626 39 -92 -62
-19 392 -576 -1 863 10 983 5 102 7 825 5 872 4 878 2 410
2 330 1 085 1 666 1 348 1 090 600
-19 392 -576 -1 863 8 653 4 017 6 159 4 524 3 788 1 810