AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 03.09.2014

Dr.Max 87 s.r.o.

Aktuálna adresa od 03.09.2014

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[8] Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
[9] Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[17] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[59] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[60] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[128] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
169 726 162 937 170 688 186 260 185 404 10 475 4 541 4 813
9 739 11 457 18 009 23 902 32 014
1 452 3 249
1 452 2 907
342
9 739 11 457 18 009 22 450 28 765
7 222 11 457 16 030 18 762 23 186
1 258 671 3 688 5 579
1 259 1 308
124 927 110 325 105 387 108 937 86 694 10 475 4 541 4 813
56 415 60 211 58 210 49 822 39 519
56 415 60 211 58 210 49 822 39 519
2 174 1 633 932 665 502 64 51
2 174 1 633 932 665 502 64 51
63 502 45 343 42 326 54 843 44 570 10 411 4 490 1 000
43 920 45 337 40 144 43 590 44 536
693 2 080 6 055 6 982 5 461
43 227 43 257 34 089 36 608 39 075
19 582
10 411 4 490
2 182 11 253
6 34 1 000
2 836 3 138 3 919 3 607 2 103 3 813
2 836 2 493 1 579 1 839 2 103
645 2 340 1 768 3 813
35 060 41 155 47 292 53 421 66 696
28 641 34 778 40 915 47 053 53 190
6 419 6 377 6 377 6 368 6 452
7 054
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
169 726 162 937 170 688 186 260 185 404 10 475 4 541 4 813
29 871 28 108 23 300 19 660 8 715 9 515 3 581 4 693
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 7 000
500 500 500
500 500 500
5 608 800 -2 840 -13 285 -2 485 -1 419 -307
5 608 800
-2 840 -13 285 -2 485 -1 419 -307
1 763 4 808 3 640 10 945 -10 800 -1 066 -1 112 -307
139 855 134 829 147 388 166 600 176 689 960 960 120
356 137 113 100 52
356 137 113 100 52
131 239 129 662 145 042 163 232 174 587 960 960 120
117 822 109 243 99 175 113 913 116 956 120
2 134 958 108 1 238 9 545 120
115 688 108 285 99 067 112 675 107 411
7 625 37 700 43 449
39 476
5 539 4 753 3 604 2 711 2 924
3 603 3 309 2 552 1 727 1 942
2 822 3 340 714 501 13 161 960 960
1 453 1 392 1 297 931 128
8 260 5 030 2 233 3 268 2 050
1 356 2 042 1 397 1 867 1 815
6 904 2 988 836 1 401 235