AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 03.09.2014

Dr.Max 87 s.r.o.

Aktuálna adresa od 03.09.2014

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
602 810 598 141 583 460 563 257 136 429
618 662 607 835 584 390 563 757 221 934
602 332 597 942 582 647 559 734 135 024
478 199 813 3 523 1 405
15 852 9 694 930 500 85 505
614 394 599 543 577 639 547 173 219 346 101 138 286
470 495 467 793 453 138 430 264 103 228
5 511 4 411 4 715 4 496 5 271 38
-89 730 2 234 -411 874
35 409 32 413 31 921 30 522 14 806 101 100 120
96 121 86 762 75 109 70 471 25 354
67 468 61 053 53 093 49 670 18 325
23 788 21 408 18 676 17 410 6 294
4 865 4 301 3 340 3 391 735
196 172 168 336 1 241 166
4 316 5 243 8 981 9 577 2 688
4 316 5 243 8 981 9 577 2 688
-280 280
2 435 2 019 1 653 1 638 65 884
4 268 8 292 6 751 16 584 2 588 -101 -138 -286
91 484 92 794 91 452 98 386 12 250 -101 -138 -120
56 6 153 134 54
56 6 153 134 54
56 6 153 134 54
1 348 1 821 1 934 2 552 1 397 153 119 21
235 582 849 1 403 1 013
235 582 849 1 403 1 013
1 113 1 239 1 085 1 149 384 153 119 21
-1 292 -1 815 -1 934 -2 552 -1 244 -19 -65 -21
2 976 6 477 4 817 14 032 1 344 -120 -203 -307
1 213 1 669 1 177 3 087 12 144 946 909
1 754 2 370 1 444 3 249 12 582 960 960
-541 -701 -267 -162 -438 -14 -51
1 763 4 808 3 640 10 945 -10 800 -1 066 -1 112 -307