AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 13.03.2015

Obecný podnik služieb Chorvátsky Grob, s.r.o.

Aktuálna adresa od 13.03.2015

Nám. Josipa Andriča 17, Chorvátsky Grob, 90025

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[21] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[22] Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
33 1 758 2 682 1 758 1 763 1 758
1 758
524 5
33 400
1 758 1 758 1 758 1 758 1 758
-33 -1 758 -2 682 -1 758 -1 763 -1 758
-524 -5
1 758
1 758
216 -1 758 143 143 143 113 99 82
216 143 143 143 113 99 82
-216 -143 -143 -143 -113 -99 -82
-249 -1 901 -2 825 -1 901 -1 876 -1 857 -82
480 480
-249 -1 901 -2 825 -1 901 -2 356 -2 337 -82