AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 30.08.1999

VIALLE PLUS, s.r.o.

Aktuálna adresa od 09.10.2002

SNP 56, Levice, 93401
(historické adresy)

Od 30.08.1999 Mestský majer č. 1141/1, Levice, 94401


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[5] Softvér (013) - /073, 091A/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)
[27] Ostatné pôžičky (067A) - /096A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[117] Odložený daňový záväzok (481A)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
135 596 137 798 388 304 808 709 861 513 855 672 291 800 261 930 422 118 307 002
121 164 120 603 121 311 122 161 123 583 137 497 122 056 121 327 6 011 9 224
1 164 2 916 4 666 6 416 8 166 9 916
1 164 2 916 4 666 6 416 8 166 9 916
187 1 645 3 245 5 044 4 063 1 411 3 202 6 011 9 224
187 1 645 3 245 5 044 4 063 1 411 3 202 6 011 9 224
120 000 117 500 115 000 112 500 110 373 123 518 120 645 118 125
120 000 117 500 115 000 112 500 110 373 123 518 120 645 118 125
14 326 16 624 266 993 685 901 736 394 717 552 168 582 139 995 415 577 296 172
35 4 226 2 722 653 1 483 1 742 2 311 3 245
35 4 226 2 722 653 1 483 1 742 2 311 3 245
12 716 11 415 49 170 622 844 664 237 695 498 146 511 116 643 383 190 241 771
12 716 11 202 11 736 622 809 664 045 695 498 146 462 116 643 383 084 241 450
12 716 11 202 11 736 622 809 664 045 695 498 146 462 116 643 383 084 241 450
213 99 46 106 321
37 434 35 93 3
1 610 5 209 217 788 58 831 69 435 21 401 20 588 21 610 30 076 51 156
39 226 187 1 128 6 057 3 976 445 741 11 069 3 666
1 571 4 983 217 601 57 703 63 378 17 425 20 143 20 869 19 007 47 490
106 571 647 1 536 623 1 162 608 530 1 606
106 571 1 536 623 1 162 608 530 1 606
647
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
135 596 137 798 388 304 808 709 861 513 855 672 291 800 261 930 422 118 307 002
-560 637 -683 418 -969 316 -887 701 -724 636 -420 063 -342 200 -339 033 -323 044 -174 417
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
858 665 728 665 426 598 426 598 426 598 190 598
4 745 4 745 4 745 4 745 4 745 4 745 4 745 4 745 4 745 4 745
4 745 4 745 4 745 4 745 4 745 4 745 4 745 4 745 4 745 4 745
-1 423 467 -1 407 298 -1 325 683 -1 167 033 -622 045 -353 585 -350 417 -334 428 -185 726 -34 697
75 75 75 75 75 75 75 75 75
-1 423 542 -1 407 373 -1 325 758 -1 167 108 -622 120 -353 660 -350 492 -334 503 -185 801 -34 697
-7 219 -16 169 -81 615 -158 650 -540 573 -268 460 -3 167 -15 989 -148 702 -151 104
696 233 821 216 1 357 620 1 696 410 1 586 149 1 275 735 634 000 600 963 745 162 481 419
568 848 585 674 786 882 684 301 758 529 735 859 335 338 326 857 313 183
566 232 583 058 784 266 682 996 758 012 735 859 335 017 326 539
2 616 2 616 2 616 1 305 517 321 318 313 108
75
127 385 235 542 570 738 958 794 790 552 521 006 295 771 271 558 742 389 472 479
125 018 232 857 475 931 731 043 628 146 392 714 220 547 173 185 412 862 392 072
125 018 232 857 475 931 731 043 628 146 392 714 220 547 173 185 412 862 392 072
23 900 62 443 85 410 313 957 59 407
769 68 475 68 307 57 912 4 323 4 142 5 450 9 023
10 821 42 858 41 215 34 965 2 551 2 532 4 855 6 614
702 683 80 452 30 348 25 984 33 662 5 907 5 525 2 768 1 029
1 665 2 002 2 765 86 070 3 000 1 753 764 2 497 4 334
53 315 37 068 18 870 2 891 2 548 2 460 8 757
46 051 37 068 18 870 2 891 2 548 2 460 8 757
7 264