AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 29.08.1999

VIALLE PLUS, s.r.o.

Aktuálna adresa od 08.10.2002

SNP 56, Levice, 93401
(historické adresy)

Od 29.08.1999 Mestský majer č. 1141/1, Levice, 94401

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[5] Aktivácia (účtová skupina 62)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[16] Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[21] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[22] Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)
[24] Výnosové úroky (662)
[25] Kurzové zisky (663)
[26] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[28] Predané cenné papiere a podiely (561)
[29] Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)
[31] Nákladové úroky (562)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
101 092 92 990 95 463 1 112 146 2 481 230 2 392 825 1 513 206 743 006 327 319 328 826 507 707
8 118 92 990 99 132 1 113 694 2 483 901 2 416 595 1 523 871 750 718 335 687 345 072 523 306
87 849 3 235 7 116
89 755 88 347 1 112 146 2 481 230 2 392 825 1 513 206 743 006 327 319 328 825 507 708
5 125
91 846 1 534 2 206 3 938 3 840 7 630 8 367 9 295 15 465
8 118 3 669 14 465 19 832 6 825 82 1 6 952 133
3 308 88 667 99 392 1 178 886 2 627 659 2 939 637 1 779 414 743 258 349 970 494 778 674 133
75 000 3 235 7 116
1 372 2 183 113 234 270 455 275 678 147 704 20 521 17 620 15 625 36 272
108
1 500 80 236 80 003 270 968 718 270 1 175 524 950 338 611 485 233 362 291 507 352 169
899 786 841 1 611 525 1 458 537 662 036 95 924 86 243 172 736 266 510
616 551 179 1 124 131 1 018 023 453 619 69 104 61 614 121 990 186 846
3 812
9 246 283 187 989 387 155 350 554 159 888 22 658 20 215 42 450 64 430
9 541 47 673 100 239 89 960 48 529 4 162 4 414 8 296 15 234
2 500 591 896 1 124 2 483 2 248 2 623 4 629 1 427 2 342 3 409
1 939 3 208 3 350 3 549 3 769 1 332 1 187 2 810 3 213 3 957
1 939 3 208 3 350 3 549 3 769 1 332 1 187 2 810 3 213 3 957
2 500 1 118 2 206 3 771 3 840 8 126 8 267 9 295 11 715
100 60 4 340
1 294 4 987 2 191 14 831 20 110 11 541 1 386 241 60 101
10 356 4 323 -260 -65 192 -143 758 -523 042 -255 543 7 460 -14 283 -149 706 -150 827
8 147 6 161 727 944 1 492 505 941 623 415 164 111 000 76 337 21 693 119 267
2 500 2 534 2 579 3 006 2 873 2 873 2 873 3 227 4 017 2 619
10 215
141
-7 856
1 390
1 390