AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 07.05.2015

Dr.Max 100 s.r.o.

Aktuálna adresa od 07.05.2015

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[5] Softvér (013) - /073, 091A/
[8] Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
[9] Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[17] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[42] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)
[45] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[59] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[60] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[115] Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[128] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
6 986 037 2 453 778 2 482 648 1 798 234 1 300 723 1 070 903 4 592
2 657 123 923 245 680 502 661 030 322 881 317 964
1 049 294 568 415 248 633 170 307 58 687 46 774
981 852 539 195 224 395 167 713 56 722 27 147
1 040 3 200 958 280 1 623 2 327
66 402 26 020 23 280 2 314 342 17 300
1 607 829 354 830 431 869 490 723 264 194 271 190
29 494 137 595 146 159 147 793 126 627 131 983
1 553 659 213 876 282 474 336 334 134 349 111 405
9 093 3 359 3 236 1 033 3 218 3 381
15 583 5 563 24 421
4 222 384 1 508 045 1 782 665 1 127 619 902 663 727 555 4 592
2 733 985 949 557 1 044 844 900 867 829 411 541 185
2 733 985 949 557 1 044 844 900 867 829 411 541 185
149 068 143 864 16 743 18 900 22 358 11 850
10 908 10 908 10 908 10 908 10 908 10 908
10 908 10 908 10 908 10 908 10 908 10 908
138 160 132 956 5 835 7 992 11 450 942
1 295 686 400 651 683 420 200 832 43 250 170 984 4 592
649 664 347 966 680 989 192 588 43 250 58 545
25 949 6 642 20 530 1 679 8 942 36 668
623 715 341 324 660 459 190 909 34 308 21 877
645 890 52 345
3 584
112 439 8
132 340 2 431 8 244 1 000
43 645 13 973 37 658 7 020 7 644 3 536
332 3 073 3 172 1 315 2 156 1 522
43 313 10 900 34 486 5 705 5 488 2 014
106 530 22 488 19 481 9 585 75 179 25 384
16 210
106 530 17 702 19 271 9 585 13 637 14 343
4 770 61 542 11 041
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
6 986 037 2 453 778 2 482 648 1 798 234 1 300 723 1 070 903 4 592
1 693 496 666 540 787 538 413 118 151 865 81 036 4 592
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
154 000 154 000 154 000 154 000 154 000 154 000
500 500 500 500
500 500 500 500
507 040 628 037 253 619 -7 635 -77 964 -408
628 037 628 037 253 619
-120 997 -7 635 -77 964 -408
1 026 956 -120 997 374 419 261 253 70 829 -77 556 -408
5 275 843 1 787 238 1 695 110 1 385 116 1 148 858 989 867
758 523 100 100 100 -499 102
1 261 100 100 100 -499 102
757 262
4 246 368 1 699 263 1 666 484 1 372 721 1 134 700 982 314
3 697 578 1 555 410 1 089 490 1 222 389 910 887 597 825
78 265 125 337 35 219 58 611 56 835 366
3 619 313 1 430 073 1 054 271 1 163 778 854 052 597 459
472 174 63 605 175 535
363 868
45 773 40 361 33 478 17 472 15 064 9 720
30 561 26 903 20 835 11 075 9 832 6 418
201 805 29 967 40 032 57 976 12 214 4 483
270 651 46 622 10 475 204 11 168
267 378 81 913 23 403 9 829 8 841 7 451
11 154 3 839 9 065 5 635 8 827 7 449
256 224 78 074 14 338 4 194 14 2
3 574 5 962 5 123 2 466 5 816
16 698
16 698