AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 07.05.2015

Dr.Max 100 s.r.o.

Aktuálna adresa od 07.05.2015

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[42] Kurzové zisky (663)
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
16 485 977 15 119 880 9 215 083 5 924 203 3 438 966 934 691
21 479 676 16 562 834 10 647 851 6 975 490 4 022 447 1 089 292
16 480 258 15 068 348 9 166 821 5 882 038 3 437 516 934 641
5 719 51 532 48 262 42 165 1 450 50
1 100 565
3 893 135 1 442 954 1 432 768 1 051 287 583 481 154 601
20 086 912 16 654 991 10 105 544 6 594 417 3 911 650 1 154 227 358
14 094 242 12 800 217 7 883 054 5 020 353 2 822 307 759 562
266 865 197 574 120 418 84 123 58 411 25 079 38
-26 109 106 698 8 452 987 2 853
3 047 463 2 083 188 1 298 375 1 004 068 701 224 277 505 121
956 544 858 907 585 408 387 860 250 397 73 691
647 183 615 971 413 528 270 859 178 548 51 717
250 042 200 771 142 130 95 327 62 444 18 342
59 319 42 165 29 750 21 674 9 405 3 632
26 598 4 228 3 545 2 681 349 1 505 199
398 689 208 446 184 913 79 458 55 119 13 703
398 689 208 446 184 913 79 458 55 119 13 703
1 214 248
63 323 873 -109 109
108 308 71 860 21 488 14 778 20 990 3 182
1 392 766 -92 157 542 307 381 073 110 797 -64 935 -358
-896 484 -67 797 -95 216 -185 328 -145 829 -127 455 -159
4 725 6 144 1 22 61
4 649 5 426 22 61
4 649 5 426 22 61
1
76 718
82 935 64 742 62 104 48 233 40 627 10 705 111
28 659 8 819 14 326 10 745 15 733 4 043
28 659 8 819 14 326 10 745 15 733 4 043
523 170 85 9 173 3
53 753 55 753 47 693 37 479 24 721 6 659 111
-78 210 -58 598 -62 104 -48 233 -40 626 -10 683 -50
1 314 556 -150 755 480 203 332 840 70 171 -75 618 -408
287 600 -29 758 105 784 71 587 -658 1 938
292 804 97 363 103 627 68 129 9 850 2 880
-5 204 -127 121 2 157 3 458 -10 508 -942
1 026 956 -120 997 374 419 261 253 70 829 -77 556 -408