AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 25.06.2015

atax, s.r.o.
(historické názvy)

Od 19.10.2010 Reblok Slovakia, s. r. o.

Aktuálna adresa od 19.10.2010

Jalačičova 8, Bratislava, 82108


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[9] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)
[11] Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[16] Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[44] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
93 934 100 553 90 445 109 929 87 107 50 676 37 913 6 000 6 000
14 821 31 742 30 270 24 482 36 486 33 242
23 821 37 742 30 270 24 482 36 486 33 242
23 821 37 742 30 270 24 482 36 486 33 242
-9 000 -6 000
-9 000 -6 000
79 113 68 811 60 175 85 447 50 621 17 434 37 913 6 000 6 000
44 959 35 609 35 609 42 469 25 519 1 269 20 880
28 407 12 771 16 275 35 535 18 941 9 060 13 745
22 654 8 766 13 039 35 100 18 152 7 569 12 785
3 140 1 970 1 058 803
2 613 2 035 2 178 435 789 688 960
5 747 20 431 8 291 7 443 6 161 7 105 3 288 6 000 6 000
5 747 20 431 8 291 7 443 6 161 7 105 3 288 6 000 6 000
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
93 934 100 553 90 445 109 929 87 107 50 676 37 913 6 000 6 000
46 476 50 437 67 172 71 185 31 696 17 051 6 341 5 520 6 000
6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
600 600 600 600
43 836 60 572 64 548 25 095 11 051 341 -480
-3 960 -16 735 -3 976 39 490 14 645 10 710 821 -480
47 458 50 116 23 273 38 744 55 411 33 625 31 572 480
17 504 21 914 5 232 11 134 17 786 24 947 8 000
29 527 28 202 18 041 27 224 37 113 8 215 23 572 480
4 380 10 436 8 919 12 234 11 787 3 093 20 433
1 219 1 660 1 464 1 367 1 380 316 269
5 499 2 147 1 322 13 415 7 288 3 969 1 886 480
18 429 13 959 6 336 208 16 658 837 984
427 386 512 463