AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 25.06.2015

atax, s.r.o.
(historické názvy)

Od 19.10.2010 Reblok Slovakia, s. r. o.

Aktuálna adresa od 19.10.2010

Jalačičova 8, Bratislava, 82108

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[24] Výnosové úroky (662)
[25] Kurzové zisky (663)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
168 951 100 151 114 585 190 702 129 303 138 482 68 289
6 587
167 587 100 039 112 677 187 866 122 214 138 094 60 270
1 364 112 1 908 2 836 502 388 8 019
172 062 115 266 116 863 138 169 108 457 123 594 66 438
209 6 193
14 412 15 205 13 231 12 002 14 986 33 245 4 019
121 243 50 364 65 417 92 489 65 181 77 970 54 616
16 138 21 916 20 206 17 347 9 555 8 473 5 373
440 627 380 308 197 251 381
13 921 17 795 14 546 12 004 9 483 2 039
5 908 9 359 3 083 3 810 2 862 1 616 2 049
-3 111 -15 115 -2 278 52 533 20 846 14 888 1 851
31 932 34 470 34 029 83 166 42 441 26 879 1 635
2 1 4
1 4
2
849 451 502 838 1 263 366 70
680 255 314 660 983 147
169 196 188 178 280 219 70
-849 -449 -502 -838 -1 262 -362 -70
-3 960 -15 564 -2 780 51 695 19 584 14 526 1 781
1 171 1 196 12 205 4 939 3 816 960 480
-3 960 -16 735 -3 976 39 490 14 645 10 710 821 -480