AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 17.06.2015

PopradPharm s. r. o.

Aktuálna adresa od 27.01.2021

Budatínska 18, Bratislava - Mestská Časť Petržalka, 85106
(historické adresy)

Od 28.06.2016 Račianska 153, Bratislava - Mestská Časť Rača, 83154

Od 17.06.2015 Tomášikova 50/C, Bratislava, 83104

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
461 118 539 864 560 141 541 874 544 143 137 327
467 014 542 034 562 167 545 504 545 052 137 329
455 244 529 256 547 923 537 497 531 034 136 202
5 874 10 608 12 218 8 007 13 838 1 125
5 896 2 170 2 026 180 2
519 179 583 827 606 879 589 048 542 805 181 886
377 978 431 238 460 039 435 200 379 823 111 427
11 805 12 750 11 933 13 256 22 700 9 970
72 129 76 521 67 245 71 862 79 667 40 736
53 699 60 616 64 642 61 665 57 983 18 444
39 245 44 797 48 401 45 662 42 946 13 671
13 039 14 405 14 664 14 597 13 670 4 446
1 415 1 414 1 577 1 406 1 367 327
523 567 511 730 499 1 122
1 402 1 322 1 322 1 113 487 162
1 402 1 322 1 322 1 113 487 162
1 643 813 1 187 5 222 1 646 25
-52 165 -41 793 -44 712 -43 544 2 247 -44 557
-794 19 355 20 924 25 186 62 682 -24 806
21 219
8 19
8 19
13 200
2 553 1 529 1 361 770 1 460 114
1 623 606 451 13
1 623 606 451 13
930 923 910 757 1 460 114
-2 553 -1 508 -1 142 -770 -1 460 -114
-54 718 -43 301 -45 854 -44 314 787 -44 671
66 15 2 880 2 880
66 15 2 880 2 880
-54 784 -43 316 -45 854 -47 194 -2 093 -44 671