AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 14.07.2015

ZUSO s.r.o.

Aktuálna adresa od 09.10.2015

Krmanova 14, Košice, 04001
(historické adresy)

Od 14.07.2015 Jantárová 8, Košice, 04001


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
353 301 280 243 313 315 183 393 143 399 194 426 72 723
34 061
34 061
34 061
319 240 280 243 313 315 183 393 143 399 194 426 72 723
306 142 275 443 303 338 178 732 132 084 191 825 56 885
234 685 203 824 231 949 221 918 159 248 171 325 33 385
407 569 889 14 16 036
71 050 71 050 70 500 -43 200 -43 200 20 500 23 500
13 098 4 800 9 977 4 661 11 315 2 601 15 838
13 098 4 800 9 977 4 661 11 315 2 601 15 838
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
353 301 280 243 313 315 183 393 143 399 194 426 72 723
195 399 164 331 143 725 97 271 41 039 73 012 27 975
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
159 332 138 724 92 272 36 039 68 012 22 976
31 067 20 607 46 453 56 232 -31 973 45 036 22 975
157 902 115 912 169 590 86 122 102 360 121 414 44 748
62 347 40 676 89 676 89 676 89 676 89 676 26 000
95 555 75 236 79 914 -3 554 12 684 31 738 18 748
20 692 2 470 2 447 27 323 45 817 12 105 252
7 612 5 515 2 256 8 766 7 629
67 251 67 251 77 467 -33 133 -33 133 10 867 10 867