AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 14.07.2015

ZUSO s.r.o.

Aktuálna adresa od 09.10.2015

Krmanova 14, Košice, 04001
(historické adresy)

Od 14.07.2015 Jantárová 8, Košice, 04001

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
188 901 167 924 186 453 180 333 82 371 174 314 59 444
167 896 167 896 183 453 178 333 81 873 174 314 59 444
21 000 3 000
5 28 2 000 498
145 466 140 957 130 285 114 594 113 325 114 184 29 913
12 984 24 060 2 375 13 440 13 440 13 440 4 480
129 340 114 187 118 227 101 154 99 885 100 744 25 400
45 33
3 097
2 710 9 683
43 435 26 967 56 168 65 739 -30 954 60 130 29 531
25 572 29 649 62 851 63 739 -31 452 60 130 29 564
94 85 80 72 59 52 16
94 85 80 72 59 52 16
-94 -85 -80 -72 -59 -52 -16
43 341 26 882 56 088 65 667 -31 013 60 078 29 515
12 274 6 275 9 635 9 435 960 15 042 6 540
31 067 20 607 46 453 56 232 -31 973 45 036 22 975