AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 12.08.2015

SK6 Nitra, s.r.o.

Aktuálna adresa od 06.08.2022

Landererova 12, Bratislava - Mestská Časť Staré Mesto, 81109
(historické adresy)

Od 01.04.2018 Lazaretská 8, Bratislava - Mestská Časť Staré Mesto, 81108

Od 04.01.2017 Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 81102

Od 12.08.2015 Lazaretská 8, Bratislava, 81108


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[7] Goodwill (015) - /075, 091A/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[47] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[128] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016
4 815 227 5 264 904 5 745 436 6 049 052 6 799 471 5 079 779
4 726 798 5 185 387 5 643 977 6 046 753 6 499 142 4 984 590
561 979 842 971 1 123 963 1 404 955 1 685 948
561 979 842 971 1 123 963 1 404 955 1 685 948
4 164 819 4 342 416 4 520 014 4 641 798 4 813 194 4 984 590
4 127 610 4 299 006 4 470 402 4 641 798 4 813 194 4 984 590
37 209 43 410
49 612
88 429 79 500 101 459 1 523 299 825 87 511
68 041 66 570
68 041 66 570
746 10 863
746 9 138
746 9 138
1 725
88 429 79 500 101 459 777 220 921 20 941
88 429 79 500 101 459 777 220 921 20 941
17 776 504 7 678
63
17 776 504 7 615
2021 2020 2019 2018 2017 2016
4 815 227 5 264 904 5 745 436 6 049 052 6 799 471 5 079 779
384 918 520 059 782 308 986 371 1 202 698 1 460 509
325 200 325 200 325 200 325 200 325 200 325 200
325 200 325 200 325 200 325 200 325 200 325 200
1 499 156 1 324 156 1 324 156 1 324 156 1 324 156 1 324 156
-1 129 297 -867 048 -662 985 -446 658 -196 482 -100 749
-1 129 297 -867 048 -662 985 -446 658 -196 482 -100 749
-310 141 -262 249 -204 063 -216 327 -250 176 -88 098
4 430 309 4 744 845 4 963 128 5 062 681 5 596 773 3 619 270
3 514 500 3 550 000 3 550 000 3 550 000 3 550 000 3 550 000
913 209 1 192 245 1 410 528 1 510 081 2 042 233 59 709
103 203 46 459 116 687 64 473 94 415 40 893
68 403 63 241 7 240
103 203 46 459 48 284 1 232 94 415 33 653
797 596 1 133 635 1 281 286 1 432 993 1 935 745
12 410 12 151 12 555 12 615 12 073 17 689
1 127
2 600 2 600 2 600 2 600 4 540 9 561
2 600 2 600 2 600 2 600 4 540 9 561