AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 12.08.2015

SK6 Nitra, s.r.o.

Aktuálna adresa od 06.08.2022

Landererova 12, Bratislava - Mestská Časť Staré Mesto, 81109
(historické adresy)

Od 01.04.2018 Lazaretská 8, Bratislava - Mestská Časť Staré Mesto, 81108

Od 04.01.2017 Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 81102

Od 12.08.2015 Lazaretská 8, Bratislava, 81108

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[7] Aktivácia (účtová skupina 62)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[17] Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[31] Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)
[33] Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)
[34] Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)
[35] Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)
[36] Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)
[38] Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
647 616 717 621 768 102 766 963 766 500 722 604
647 617 717 621 768 102 772 429 766 500
706 604
647 617 717 621 768 102 766 963 766 500
16 000
575 721 100 718
5 466
813 663 821 869 803 450 809 161 815 705 526 5 136
370 161 95 576
41 974 6
305 202 313 471 301 302 307 682 315 336 157 113
5 947
146 883 -100 718
335 917 -100 712
41 985 41 985 41 968 42 005 42 034 1 576 33
458 590 458 590 452 388 452 388 452 388
458 590 458 590 452 388 452 388 452 388
1 576 33
7 886 7 823 7 792 7 086 5 947
-166 046 -104 248 -35 348 -36 732 -49 205 231 691 64
342 415 404 150 466 800 459 281 451 164
1 493
192 066 11
39 625 53
-230 115 -31
-83 232 -100 749
4 866
-88 098 -100 749
1 493
1 471
22
144 095 158 001 168 715 179 595 199 580
143 922 157 833 168 557 179 430 199 158
63 961 77 349 88 292 105 787 126 651
79 961 80 484 80 265 73 643 72 507
173 168 158 165 422
-144 095 -158 001 -168 715 -179 595 -198 087
-310 141 -262 249 -204 063 -216 327 -247 292
2 884
2 884
-310 141 -262 249 -204 063 -216 327 -250 176