AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 20.08.2004

REAL-AGRO, s.r.o.

Aktuálna adresa od 25.02.2017

Zvolenská cesta 2740, Lučenec, 98401
(historické adresy)

Od 05.08.2015 Osloboditeľov 66, Veľký Krtíš, 99001

Od 27.07.2010 Záhradnícka 3000/4, Komárno, 94501

Od 20.08.2004 209, Uhorské, 98525


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[7] Goodwill (015) - /075, 091A/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[16] Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[37] Výrobky (123) - /194/
[38] Zvieratá (124) - /195/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[59] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[60] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[89] Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
2019 2018 2017 2016 2015
691 477 951 357 774 378 121 749 121 948
412 270 438 575 432 126 85 444 91 970
187 625 230 347 290 849
187 625 230 347 290 849
224 645 208 228 141 277 85 444 91 970
29 022 29 022 17 991 17 991 17 991
109 652 117 406 112 249 66 537 71 872
259 1 037 916 2 107
85 971 61 541
10 000
279 207 512 147 342 252 36 285 29 978
93 891 50 282 3 176
4 980 2 564 1 063
88 911 47 718 2 113
183 233 411 143 333 468 29 955 24 355
120 451 136 758 161 801 6 267 4 200
113 311 132 901
7 140 3 857 161 801 6 267 4 200
33 118
21 224 721
42 782 218 145 130 258 2 932 155
20 000 23 122 20 185 20 035 20 000
2 083 50 722 5 608 6 330 5 623
1 012 1 625 5 636 4 926
2 083 49 710 3 983 694 697
635 20
635 20
2019 2018 2017 2016 2015
691 477 951 357 774 378 121 749 121 948
52 959 168 053 126 972 104 667 103 153
13 278 13 278 13 278 13 278 13 278
13 278 13 278 13 278 13 278 13 278
258 167 258 167 258 167
1 328 1 197 1 197 1 121 1 121
1 328 1 197 1 197 1 121 1 121
29 456 -167 975 -169 413 -163 397
29 456 168 461 167 023 167 023
-336 436 -336 436 -330 420
8 897 153 578 22 305 1 514 -6 016
638 518 783 304 647 406 17 082 18 795
481 481 481 481 1 899
1 899
481 481 481 481
323 691 366 444 229 987 16 601 16 896
90 842 159 330 114 400 15 571 5 345
29 517 110 274
61 325 49 056 114 400 15 571 5 345
10 591
115 000 95 592
6 610 9 4 715 960 960
111 239 111 513 110 872 70
86 908 199 191 210 000
227 438 217 188 206 938