AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 20.08.2004

REAL-AGRO, s.r.o.

Aktuálna adresa od 25.02.2017

Zvolenská cesta 2740, Lučenec, 98401
(historické adresy)

Od 05.08.2015 Osloboditeľov 66, Veľký Krtíš, 99001

Od 27.07.2010 Záhradnícka 3000/4, Komárno, 94501

Od 20.08.2004 209, Uhorské, 98525

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[4] Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[6] Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)
[7] Aktivácia (účtová skupina 62)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[17] Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[31] Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)
[33] Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)
[34] Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)
[35] Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)
[36] Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)
[38] Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
275 088 182 942 140 084 14 100 9 998 143 259 292 964
416 908 335 018 335 981 16 900
8 691 125 972 186 358
78 465 17 762 113 184 -67 241 5 419
124 370 134 400 5 500 14 100
52 600 47 105 3 177 1 708 5 104
1 271 1 307 82 820 96 083
72 253 30 780 21 400 14 360 153 151 304 782
87 949 104 971 192 720 2 800
387 198 167 021 307 124 14 423 791 7 197 153 948
3 201 98 753 67 506
110 149 35 049 97 069 2 295 5 232 39 029
11 624 12 223
110 435 43 003 112 625 4 862 7 880 23 129 23 305
5 060
2 488 7 216 3 711
-4 362 -9 892 -11 818
4 699 -47 219 -29 677
11 172 11 509 145 1 20
65 886 66 235 34 718 6 526
65 886 66 235 34 718 6 526
74 077 9 822 1 20
15 479 1 403 62 567 740
29 710 167 997 28 857 2 477 694 1 164 2 510
36 122 121 215 -87 833 6 943
1 467 1 873 2 918 594
517 923
177 1 164 1 587
-694 -1 163 -2 490
-5 056 -11 055 -14 308
960 960 4
-6 016 -12 015 -14 312
1 467 1 873 2 918 594
1 467 1 873 2 918 594
16 372 16 292 8 510 597
14 696 15 091 8 030 515
14 696 15 091 8 030 515
1 676 1 201 480 82
-14 905 -14 419 -5 592 -3
14 805 153 578 23 265 2 474
5 908 960 960
5 908 960 960
8 897 153 578 22 305 1 514