AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 21.10.2015

VLP Media Group s.r.o.

Aktuálna adresa od 21.10.2015

Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava - Mestská Časť Petržalka, 85101


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)
[25] Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[59] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[113] Vydané dlhopisy (473A/-/255A)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2 169 996 17 127 872 17 057 460 16 992 864 22 551 926 22 357 792 21 976 692 15 525 840 350 000
2 305 318 17 007 256 16 934 004 9 407 259 5 962 116 21 943 892 4 957 784
2 305 318 17 007 256 16 934 004 9 407 259 5 962 116 21 943 892 4 957 784
2 305 318 17 007 256 16 934 004 9 407 259 5 962 116 21 943 892 4 957 784
2 169 996 14 822 554 50 203 58 859 13 144 667 16 395 677 32 798 10 568 056 350 000
2 149 364 14 808 517 26 456 29 176 12 872 700 16 391 952 8 007 478
435 102 166 478
435 102 166 478
2 149 364 14 808 082 26 354 26 136 6 127 700 16 391 952
3 040
6 745 000 7 841 000
20 632 14 037 23 747 29 683 271 967 3 725 32 798 2 560 578 350 000
466 466 471 488 553 645 706 989
20 166 13 571 23 276 29 195 271 414 3 080 32 092 2 559 589 350 000
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2 169 996 17 127 872 17 057 460 16 992 864 22 551 926 22 357 792 21 976 692 15 525 840 350 000
2 168 921 2 098 118 2 027 933 1 965 510 1 424 023 1 369 934 1 320 887 340 293 350 000
850 000 850 000 850 000 850 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
850 000 850 000 850 000 850 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
950 000 950 000 950 000 950 000 950 000 950 000 950 000
15 391 11 882 8 761 6 686 3 982 1 530
15 391 11 882 8 761 6 686 3 982 1 530
282 727 216 051 156 750 117 337 65 952 19 357 -9 707
282 727 216 051 156 750 117 337 65 952 19 357
-9 707
70 803 70 185 62 422 41 487 54 089 49 047 30 594 -9 707
1 075 15 029 754 15 029 526 15 027 353 21 127 904 20 987 860 20 655 804 15 185 547
15 000 000 15 000 000 15 000 000 5 874 290 20 551 238 15 000 000
15 000 000 15 000 000 15 000 000 5 874 290 20 551 238 15 000 000
1 075 4 102 3 874 1 841 201 526 3 118 12 242 171 362
197 120 120 1 841 199 199 3 449 171 362
134 120 120 1 841 191 403 3 449 166 478
63 7 796 4 884
878 3 982 3 754 2 327 3 118 8 793
552
552
15 025 652 25 652 25 512 5 926 377 15 110 451 92 324 13 633